PARADA SAHTECİLİK SUÇU

Parada sahtecilik suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Kamu Güvenine Suçlar kısmının 197. maddesinde “ (1)Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, … Okumaya devam et PARADA SAHTECİLİK SUÇU