KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA SUÇU

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Genel Ahlaka Karşı Suçlar bölümünde 228. maddede düzenlenmiştir.

TCK madde 228 “(1)Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. (2)Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır. (3)Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (4)Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (5)Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (6)Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.” hükmünü amirdir.

Madde metininden de anlaşılacağı üzere suç; kumar oynanması için yer veya imkan sağlanmak ya da bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle kumar oynanmasını sağlamak fiilleri ile oluşabilmektedir. Kumar oynanması için fiziksel olarak yer sağlama, kumar oynanması için yer sağlama suçunu oluşturmaktadır. Kumar oynanmasına imkan sağlamak suçu ise; kumar oynama amaçlı iki insanın iletişim kurmasını sağlama ya da kumar oynatan bir kimse ile kumar oynama amacında olan bir kişinin iletişim kurmasını sağlama, kumar oynamaya imkan verme şeklinde oluşmaktadır. Örnek olarak internette kumar oynanması amacıyla açılan bir site verilebilir. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun oluşması için, oyunun kazanç sağlamak amacıyla oynanması ve oyunda kazanılacak miktarın şansa bağlı olması diğer bir deyişle oyundaki kar ve zararın şansa bağlı olması gerekmektedir. Ayrıca belirtmek isteriz ki suç, seri muhakeme usulüne tabi suçlar arasında yer almaktadır.

“… Sanığın başkanı olduğu M… Sokak Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ait binada yapılan aramada, tombala makinesi, 90 adet üzeri numaralandırılmış pinpon topu ve 245 adet pulun ele geçirildiği olayda, dernek başkanı olan sanığın dernek binasında kumar oynanmasına izin vermekten ibaret eyleminin 5253 sayılı Dernekler Kanununun 30/a maddesi yollamasıyla anılan Kanunun 32/o maddesinde yazılı suçu oluşturmayıp TCK’nın 228/1. maddesinde düzenlenen kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde dernekler kanununa muhalefet suçundan hüküm kurulması hukuka aykırıdır.” (Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2014/4978 K.)

“…Olay günü kolluk görevlilerince saat 21.20’de ihbar üzerine yapılan denetimde, sanığın işlettiği lokalde poker tabir edilen kumar oyununun oynandığının tespit edilerek masadaki iskambil kağıtları ile para yerine kullanılan değişik renklerdeki 60 adet oyun puluna el konulduğunun anlaşılması ve sanık ile oyun oynayan tanıkların sigarasına oyun oynandığını söylemeleri karşısında; sanığın işletmeciliğini yaptığı lokalde kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı sabit olduğu halde, dosya kapsamına uygun düşmeyen soyut nitelikteki gerekçelerle sanığın mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi hukuka aykırıdır.” (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2015/23945 K)

“…Sanıkların işlettiği kahvehanede saat 01.30’da meydana gelen adli vakanın kolluğa intikaliyle kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu işlediklerinin iddia edildiği olayda; sanıkların soruşturma aşamasındaki savunmaları, 07.12.2011 tarihli polis tutanağı ve tanık A…’in beyanı ile sanıkların işletmeciliğini yaptığı kahvede kumar oynanmasına yer ve imkan sağladıkları sabit olduğu halde dosya kapsamına uygun düşmeyen soyut nitelikteki gerekçelerle sanıkların mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi hukuka aykırıdır.” (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2015/23947 K.)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir