MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – I

Markanın hükümsüzlüğü, tescil edilmiş bir markaya ilişkin hakkın sona erme hallerinden biridir. Hangi hallerde markanın hükümsüzlüğüne karar verileceği 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) 25. maddesinde düzenlenmektedir. Maddeye göre; Kanun’un 5. maddesinde sayılan mutlak ret nedenleri ile 6. maddesinde sayılan nispi ret nedenlerinin bulunması halinde, hükümsüzlük şartlarının oluştuğunu ifade edebilmekteyiz.  Mutlak ret nedenleri, kamu düzeniyle … Okumaya devam et MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – I