MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – III

Bir önceki yazımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) 5/1-a maddesinde sayılan; “marka olamayacak işaretler” ile 5/1-b maddesinde sayılan; “herhangi bir ayırt ediciliği bulunmayan işaretler” konusundan bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise mutlak tescil engeli olarak; Kanun’un madde 5/1-c hükmü ile düzenlenen; “mal veya hizmetin özelliklerini içeren işaretler” ile 5/1-ç hükmü ile düzenlenen “daha önce … Okumaya devam et MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – III