TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI BİR SONRAKİ YILA ERTELENDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“Birlik”) Genel Kurulu; oda ve borsa meclislerinin kendi üyeleri arasından dört yıl için seçecekleri delegelerden oluşmakta olup; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 61. madde 8. fıkra “Genel Kurul, her yıl mayıs ayı içinde toplanır.” hükmü gereğince, Birlik’in genel kurul toplantıları normal şartlar altında […]

Devamını Oku

SEBZE VE MEYVE TİCARETİNE YÖNELİK KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ

Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınına karşı tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan bütün sektör ve alanlarda önemli tedbir ve kararlar alınmakta, ticaretin sorunsuz ve kesintisiz olarak akışının sağlanması için bu uğurda çeşitli stratejiler geliştirilmektedir. Açıklananlar doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu virüsün yayılmasının engellenmesi için yaş meyve ve sebzelerin hem toptan […]

Devamını Oku

ESNAF VE SANATKAR MESLEK KURULUŞLARININ KORONA VİRÜS (COVİD-19) SEBEBİYLE ALMASI GEREKEN TEDBİRLER

Covid-19 hastalığının insan sağlığı üzerinde yarattığı büyük çaplı risk göz önünde bulundurularak; ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından salgının daha fazla yayılmaması amacıyla bir takım önlemler ve kararlar alınmaktadır. Bu bakımdan, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından da tüm esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının azami özenle uyması lazım gereken tedbirler hazırlanarak […]

Devamını Oku

TİCARET GEMİLERİNE YAPILACAK BİR TAKIM DENETLEMELER ERTELENDİ

4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun’un 3. madde “Ticaret gemilerinin tahsis edildikleri işlere ve yapacakları yolculuklara göre tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme ve sair araç ve teferruatının yönetmeliği gereğince haiz olmaları lazım gelen durumları yılda en az bir defa denetlenir. Şu kadar ki, yolcu gemilerinden […]

Devamını Oku

SOSYAL HİZMETLER KANUNU’NDA ARANAN GELİR KISTASINDA COVİD-19 SEBEBİYLE GEÇİCİ SÜRELİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla birçok alanda farklı stratejiler geliştirilmekte, bir dizi önlemler alınmaktadır. Bu tedbirler arasında korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan kişilere götürülen sosyal hizmetler de bulunmaktadır. Nitekim söz konusu tedbirler doğrultusunda, 17.4.2020 günlü ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması […]

Devamını Oku

KORONAVİRÜS (COVID-19) NEDENİYLE İPTAL EDİLEN PAKET TUR ÜCRETLERİNİN İADE EDİLMESİ

Daha önceki yazımızda koronavirüs salgınının paket tur sözleşmelerine etkisinden, sözleşmelerin fesih prosedürü ve bedel iadesi hususlarından genel olarak bahsetmiş, gerek seyahat acentesi gerekse de tüketici tarafından gerçekleştirilen sözleşme fesihlerinde, ödenen bedellerin tüketiciye fesih bildiriminin tebliğini takiben 14 gün içinde iade edilmesi gerektiğini belirtmiştik; (Lütfen bkz…). Ticaret Bakanlığı tarafından Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde söz konusu bedel […]

Devamını Oku

KOOPERATİFLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI ERTELENDİ

17.4.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de, “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmış ve anılan tarihte yürürlüğe konulmuştur. Kanun’un 2. madde d bendi “24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, […]

Devamını Oku

ULUSLARARASI TİCARETTE YÜK TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN COVİD – 19 SEBEBİYLE ALINAN KARARLAR

Korona virüs (Covid-19) yaşamın hemen her alanını olumsuz şekilde etkisi altına almış; iç ve dış ticaret olmak üzere birçok sektör ve alanda gözle görülür daralmalar, bu doğrultuda birçok ürün ve hizmet talebinde büyük düşüşler yaratmış, halihazırda yaratmaya da devam etmektedir. Virüsün uluslararası ticarette yük taşımacılığı üzerindeki olumsuz tesiri de göz önünde tutularak; dış ticaretin ve […]

Devamını Oku

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BAZI SÜRELER DURDURULDU

Özel ve kamu olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından korona virüsün (Covid-19) halk arasında ilerlemesinin önüne geçmek için virüsle mücadele noktasında bir takım önlemler alınmakta ve alınan bu önlemler derhal uygulamaya konulmaktadır. Salgına yönelik öngörülen tedbirlerin tüketici hakem heyetlerinin faaliyetleri bakımından hak kayıplarına sebebiyet vermemesi için bu kapsamda, 10.4.2020 gün ve 31095 sayılı Resmi […]

Devamını Oku

SEYAHAT ACENTELERİNDEN 2020 AİDATININ ALINMAMASINA KARAR VERİLDİ

Seyahat acenteleri; turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, tur ve paket turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini sunmaya yetkili olan, oluşturduğu ürünleri pazarlayabilen ve tüm bunları kar amacı gütmek suretiyle yapan ticari kuruluşlara verilen isimdir. Seyahat acentelerinin, seyahat acenteliği mesleğinin gelişmesini sağlamak ve mesleki ahlak ile etiği korumak amacıyla oluşturduğu […]

Devamını Oku