ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARI NELERDİR ? (II)

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında eser sahibinin manevi haklarını önceki yazımızda açıklamıştık. Bugünkü yazımızda ise eser sahibinin mali haklarını açıklamaya başladığımız ilgili yazımızın (Bakınız, Eser Sahibinin Mali Hakları Nelerdir?) devamını getireceğiz. Çoğaltma Hakkı Bir eseri çoğaltma hakkı münhasıran eser sahibine aittir.¹ Çoğaltma, aslın aynen kopyalanmasıdır. FSEK m. 22/II’de çoğaltma çeşitlerine bazı örnekler verilmiştir. […]

Devamını Oku

ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARI NELERDİR ? (I)

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında eser sahibinin manevi haklarını önceki yazımızda açıklamıştık.(Bkz. ilgili yazımız…) Bugünkü yazımızda ise eser sahibinin mali haklarını açıklayacağız. Eser ve eser sahibi kavramlarını hatırlamak gerekirse; Eser, sahibinin mali ve manevi haklarının kaynağını teşkil eder.1 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 1/B maddesine göre eser: “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve […]

Devamını Oku

PATENT VE FAYDALI MODEL ARASINDAKİ FARKLAR

24.06.1995 tarihli 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesi “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır.” demektedir. Daha önceki bir yazımızda faydalı model ne demek açıklamıştık (Bkz. İlgili yazımız…). […]

Devamını Oku

FAYDALI MODEL NEDİR?

24.06.1995 tarihli 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesi “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır.” demektedir. Peki faydalı model ne demektir ? Faydali model hem dünyanın hem Türkiye’nin […]

Devamını Oku

PATENT ŞARTLARI

Bir buluşun patent alabilmesi için taşıması gereken şartlar patent verilebilirlik şartları olarak nitelendirilir. Bu şartlar esas itibariyle Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (PatKHK) 5. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre bir buluşa patent verilerek koruma sağlanabilmesi için: Yeni olması, Tekniğin bilinen durumunu aşması, Sanayiye uygulanabilir olması gereklidir. 1.Yenilik: PatKHK’nin 7. maddesine göre, tekniğin bilinen […]

Devamını Oku

ESER SAHİBİNİN MANEVİ HAKLARI NELERDİR ?

Eser sahibinin manevi haklarını açıklamadan önce eser ve eser sahibi hakkında kısaca bilgi vermek isteriz. 1.ESER Eser, sahibinin mali ve manevi haklarının kaynağını teşkil eder.1 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 1/B maddesine göre eser: “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve […]

Devamını Oku

İKİNCİ EL SATIŞTA ESER SAHİBİNİN HAKLARININ DURUMU

Dünyadaki fikri mülkiyet alanındaki son gelişmelerle birlikte artık kişilerin fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları da hukuki anlamda koruma altına alınmıştır.  Bu hakların ihlali durumunda; yargı mercileri tarafından ihlal eden kişiye yaptırım uygulamaktadır. Bu başlıkta anlatacağımız konu, bir fikir veya sanat eserinin ikinci el satışının hak sahibinin (eser sahibi) yasal haklarına tecavüz oluşturup oluşturmayacağı noktasında […]

Devamını Oku

TESCİLLİ MARKA KULLANIMINDA SESSİZ KALMAK SURETIYLE HAK KAYBI

Fikri mülkiyet haklarını, diğer haklardan ayıran temel ilkeler vardır. Bunlardan birisi de “sessiz kalmak suretiyle hak kaybı”dır. Bu yazımızda kısaca bu ilkeden bahsedeceğiz. Hak sahibi; bir fikri mülkiyet hakkını uzun süre kullanmayarak karşı tarafa kullanmayacağı yönünde bir güven uyandırmışsa, uyandırılan bu güven nedeniyle artık bu hakkını kullanamayacağı kabul edilmektedir. Devam eden tecavüze karşı uzun süre […]

Devamını Oku