ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 16.4.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, hemen belirtelim; takas işlemlerinde kullanılabilen, tamamen dijital, şifrelenmiş sanal para birimi olarak güncel hayatta bilinen kripto varlık; Yönetmeliğin 3/1 maddesi uyarınca; “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, […]

Devamını Oku

İNSAN HAKLARININ KUŞAKLARA GÖRE SINIFLANDIRILMASI

İnsan hakları; binlerce yıllık bir tarihe sahip, ancak kavramsal açıdan ortaya çıkması 17. yüzyıla dayanan, tüm insanların sırf insan olmaları nedeniyle sahip oldukları; ırk, ulus, etnik köken, din, dil, cinsiyet, siyasi görüş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin eşit olarak yararlanabileceği haklar olarak tanımlanabilir. İnsan hakları düşüncesinin temelinde, bireylerin temel ve doğal haklarının devlet tarafından […]

Devamını Oku

DURUŞMA GÖRÜLÜRKEN KAYIT VE YAYIN YAPILABİLİR Mİ?

Duruşmalar esnasında kayıt ve yayın yapılması konusunu, hukuk ve ceza duruşmaları şeklinde ikiye ayırarak ele almak gerekir. Zira her iki duruşmanın da kendine özel yargılama usul ve kuralları bulunmaktadır. Bu yazımızda hukuk davaları yönünden konuyu açıklamaya çalışacağız. Peki duruşma görülürken tarafların veya mahkeme memurları dışındaki üçüncü kişilerin kayıt ve yayın yapmaları hukuken mümkün müdür? Bu […]

Devamını Oku

7247 SAYILI BAZI KANUN VE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN – II

26.6.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile birlikte karşılıksız çek bedellerinin ödenmesinden bankalar ve müşterileri arasında kurulacak sözleşmelerin şekline kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Torba yasa kapsamında; 5941 sayılı Çek Kanunu’nda yapılan değişiklikle; karşılıksız çek suçundan mahkum olarak 25.3.2020 tarihinde yapılan […]

Devamını Oku

7247 SAYILI BAZI KANUN VE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN – I

26.6.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile birlikte karşılıksız çek bedellerinin ödenmesinden bankalar ve müşterileri arasında kurulacak sözleşmelerin şekline kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Torba yasa ile pek çok işletme ve kuruluşa, müşteri/tüketicilerle ilişkilerinde yüz yüze gelmeden ve fiziki belge kullanmadan, […]

Devamını Oku

HAM AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATINDA GÖZETİM DEĞERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Gözetim değeri uygulaması; ithalatta iç üretimin ve yerli üreticinin korunması ile ithalattaki vergi zayiatının önüne geçebilmek için belirli ürünler yönünden birim başına asgari bir fiyat öngörülmesidir. İlgili ürün kıymetinin, bu şekilde tespit edilen fiyatın altında kalmaması bir başka deyişle belirlenen asgari fiyata eşit ya da bundan yüksek olması gerekmekte olup; aksi halde gözetim kıymetinin altında […]

Devamını Oku

EKMEK MAYASI ÜRETEN SANAYİCİLER BAKIMINDAN İTHALATTA GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANMIŞTIR

Çeltik ithalatında % 0 gümrük vergisi uygulamasının 1 aylık süreyle uzatıldığını, ilgili mevzuat hükümlerine yer vermek suretiyle bir önceki yazımızda açıklamıştık lütfen  (Bkz: …) Bu çalışmamızda ise ekmek mayası üreten sanayiciler için getirilen düzenlemeden bahsedeceğiz. 3.4.2020 günlü ve 31088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan, 2348 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın 2. madde “Aynı […]

Devamını Oku

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sokağa çıkma yasağı; belirli bir bölgede yaşayan kişilerin bulundukları mahalden çıkmalarını belirli bir süre için engelleyen genel idari işlemdir. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerde bulunan bireyler, idarenin belirlemiş olduğu süre içerisinde kamusal alanlara çıkamayacaktır. Sokağa çıkma yasağının sebebi kamu güvenliği ve asayiş olabileceği gibi kamu sağlığının korunması da olabilmektedir. Yasağın amacı ise tekrardan kamu […]

Devamını Oku

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI

24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kamuoyunda Yargı Reformu olarak bilinen paket ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı getirildi. Bu sınav hukuk mesleği olarak kabul edilen; Hakimlik, Savcılık, Avukatlık ve Noterlik mesleklerine girmek isteyen, üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun adayların geçmesi gereken ön eleme sınavı olarak nitelendirilmektedir. Adaylar bu sınavı geçtikten sonra çeşitli mevzuatlarda […]

Devamını Oku

ORTAK ALANDA HAYVAN BESLEMEK

Bireylerin hayvan bulundurmaları ve beslemeleri modern çağda gün geçtikçe artmakta ve şehirleşmenin doğal sonucu birlikte yaşama zorunluluğu, hayvan besleyen bireyler ile komşuları arasında kimi ihtilaflara sebep olmaktadır. Kanun koyucu; karşılaşılan ihtilaflara kayıtsız kalmamış ve yasal düzenlemeler öngörmüştür. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (“KMK”) ortak yeri tanımlamış ve ortak yerlerin kat malikleri tarafından nasıl kullanılacağına dair […]

Devamını Oku