BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMEMESİ

Bilirkişi: çözümü; uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan kişi veya kuruluşu1 ifade eder. Bilirkişiye başvurulacak haller ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 266’da “(1) Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün […]

Devamını Oku

ASKERLİK SONRASI İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN İŞÇİ İŞE ALINMAK ZORUNDA MIDIR?

Askerlik, kanuni bir ödev olduğundan tüm vatandaşların bu ödevi yerine getirmeleri gerekmektedir. Yasal ödevini yerine getirmek için işten ayrılmak zorunda kalan işçilerin askerlik sonrası iş bulmakta güçlük çekmesi ve eski işyerlerinin bu işçilerini işe geri almaması kanun koyucuyu bu konuda düzenleme yapmaya itmiştir. Bu itibarla 4857 Sayılı Kanun’un 31/son fıkrasında: “Herhangi bir askeri ve kanuni […]

Devamını Oku

ADLİ YARDIM TALEBİ TEMYİZ AŞAMASINDA DA İLERİ SÜRÜLEBİLİR Mİ ?

Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.1 Adli yardımın bir diğer amacı da uluslararası düzeyde düzenlenen adil yargılanma ve mahkemeye başvurma hakkının zedelenmesini önlemektir. Bu bakımdan Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni onaylamış olup […]

Devamını Oku

YENİDEN EVLENMEK İÇİN KADININ BEKLEMESİ GEREKEN SÜRE

Türk Medeni Kanun’un 132. Maddesinde kadın için yeniden evlilik yapmadan önce beklenmesi gereken süreyi düzenlemiştir. Bu hükmün mantığında nesep karışıklıklarını önlemek yatar. Önceki evliliğinden gebe kalmış olma riskini taşıyan kadının bu riskle birlikte ikinci bir evlilik yapmasının doğacak çocuğun nesebinde yaratacağı karışıklığın giderilmesi için yasa maddesi şöyle kaleme alınmıştır: “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona […]

Devamını Oku

TESCİLLİ MARKA KULLANIMINDA SESSİZ KALMAK SURETIYLE HAK KAYBI

Fikri mülkiyet haklarını, diğer haklardan ayıran temel ilkeler vardır. Bunlardan birisi de “sessiz kalmak suretiyle hak kaybı”dır. Bu yazımızda kısaca bu ilkeden bahsedeceğiz. Hak sahibi; bir fikri mülkiyet hakkını uzun süre kullanmayarak karşı tarafa kullanmayacağı yönünde bir güven uyandırmışsa, uyandırılan bu güven nedeniyle artık bu hakkını kullanamayacağı kabul edilmektedir. Devam eden tecavüze karşı uzun süre […]

Devamını Oku

TAAHHÜDÜ İHLAL ETMEK SUÇ MUDUR ?

Toplumumuzda birçok kişinin ödeyemediği kredi kartı, banka kredisi, çek, senet borcu bulunmakta, bu borçların ödenmemesinden dolayı da alacaklılar icraya başvurmaktadır. İcra yoluyla alacağını elde etmek isteyen alacaklılar hacze gelmekte, haciz esnasında borçlular büyük bir baskı altında kalmakta, eşyalarının haczedilmemesi ve komşularından da çekindikleri için ödeme taahhüdü vermektedirler. Borçluların büyük bir kısmının ödeme gücü bulunmamakta veya […]

Devamını Oku

SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞIM YAPARKEN SUÇ İŞLEMEYİN!

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler sosyal ağlara olan ilgiyi arttırınca kişiler bu tip sitelerde daha fazla vakit geçirmeye başlamışlardır. Kabul etmek gerekir ki sosyal paylaşım siteleri hayatımızın bir parçası haline çoktan gelmiştir. Sürekli gelişme gösteren bu alanda en yaygın kullanım bulan kuşkusuz Facebook’tur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de milyonlarca insan gününün önemli bir kısmını Facebook’ta […]

Devamını Oku

MÜTEAHHİTTEN EV ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nedir ve noterde mi yapılacaktır ? Ev almak isteyen vatandaşlarımız özellikle uygun fiyatlar sunulması ve ödeme seçeneklerinin fazla olması sebebiyle doğrudan müteahhitlerden konut satın almayı tercih etmektedirler. Çoğu zaman da henüz inşası dahi başlamamış daireleri gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yaparak, bunu da taraflar kendi aralarında akdederek gerçekleştirmektedirler. Burada elbette müteahhitlerin bir […]

Devamını Oku

MEHİL VESİKASI ALMAK İÇİN NE GEREKİR ?

Henüz kesinleşmemiş bir mahkeme kararı her ne kadar kanun yolu incelemesinde olsa da alacaklı tarafın yerel mahkeme kararını icra takibi kanalıyla tahsil etmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Davada alacaklı olan taraf, dava dosyası Yargıtay incelemesindeyken dahi alacağını tahsil edebileceği tüm yollara başvurabilir, sadece taşınmaz satışı konusunda bazı engellerle karşılaşacaktır. Borçlu taraf henüz dava dosyası bir […]

Devamını Oku

KONUT KİRASI ARTIŞ ORANI NEYE GÖRE YAPILACAKTIR ?

Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Kira Hukukunda çok önemli değişiklikler yaşanmıştır. Ancak yine de özellikle taşınmaz kiralarında, kiracılar ve kiraya veren ev sahipleri kanundan doğan hak ve yükümlülüklerini çoğu zaman bilmeden eski usule göre hareket etmektedirler. Özellikle kira bedelinin nasıl belirleneceği, yıllara göre ne oranda zam yapılacağı, sözleşmenin […]

Devamını Oku