HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ceza yargılamasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla,  suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı ve ortada bir suç varsa failin kim olduğu araştırılmaktadır. Ancak yargılama yapılırken yapılan araştırma ve soruşturma sınırsız değildir. Maddi gerçeğe, sanığın kişisel değerleri ile toplumsal değerler korunarak, hukuk kuralları içinde ulaşılmaya çalışılmalıdır. Ceza muhakemesinde “delil serbestliği” ilkesi geçerlidir, bu ilke hukuka uygun olmak koşuluyla, […]

Devamını Oku

DURUŞMAYA GİRMEYEN AVUKAT VEKALET ÜCRETİNE HAK KAZANIR MI ?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164/1 maddesine göre avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade etmektedir. Buna göre avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığıdır. Avukat, karşılıksız hukuki yardımda bulunamaz, ücret; avukatlık sözleşmesinin zorunlu bir unsuru olarak belirlenmiştir. Taraflarca serbestçe kararlaştırılan ve avukatlık sözleşmesine derc edilen avukatlık ücretinin alt sınırı Avukatlık Asgari Ücret […]

Devamını Oku

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SATIŞ YAPMAK

Hayatımızın her alanında olan internette akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte daha fazla zaman harcamaktayız. İnternette geçirilen zamanın artması ve internetin yarattığı etkileşim ticari hayatın da internet ortamına kaymasını sağlamıştır. Zira insanlar artık internet üzerinden tüm alışverişlerini gerçekleştirebilmekte, firmalar da internet üzerinden satış yaparak maliyetlerini azaltmaktadır. Günümüzde perakende satış yapan birçok firma internette yer almakta buradan da […]

Devamını Oku

İHTİYATİ TEDBİR

İhtiyati tedbir; hukuki ihtilaf konusu üzerinde bir tür hukuki korumadır. Uygulanabilmesi için tedbir konulan şeyin mevcut durumundan meydana gelecek değişikliğin hak sahibinin hakkına ulaşmasını önemli ölçüde zorlaştıracak, imkansız kılacak veya gecikme ile birlikte onarılamaz zararlar bırakacak olması aranır. Bu sebeple ihtilaf konusu, hukuken bir koruma altına alınır ve mevcut durumunda değişiklik yapılmasına izin verilmez. İhtiyatı […]

Devamını Oku

FREELANCE ÇALIŞANLAR NASIL FATURA DÜZENLEYEBİLİR ?

Freelance iş modeli, hizmet veren açısından herhangi bir kuruma bağlı olmaksızın serbest çalışmayı ifade ederken, hizmet alan açısından ise ihtiyaç duyulan hizmetin daha ucuz ve daha hızlı olarak dış kaynaktan temin edilmesini ifade etmektedir. Freelance çalışma modeli yurt dışında birçok alanda uygulanırken, ülkemizde ise son yıllarda özellikle bilişim alanında yaygınlaşmaya başlamıştır. Freelance çalışanlar bakımından ülkemizdeki […]

Devamını Oku

HAKSIZ ARAMA

Haksız arama suçu Türk Ceza Kanunu 120. maddede, “Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Kişilerin üzerinin ve eşyalarının aranması özel hayatın gizliliğini ihlal etmektedir. Özel hayatın gizliliği, Anayasanın 20. Maddesinde de: “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme […]

Devamını Oku

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ

2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesinde, 6302 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle birlikte ülkemizde yabancı uyruklu gerçek kişiler taşınmaz mal edinebilirler.  Hangi ülkelerin vatandaşlarının ülkemizden taşınmaz mal edinip edinemeyeceğini Bakanlar Kurulu belirlemektedir. Bu doğrultuda her yabancı gerçek kişi taşınmaz iktisap edememekte, yalnızca Bakanlar Kurulu’nun  belirlediği ülkelerin vatandaşları taşınmaz mal elde edebilmektedir. Bakanlar Kurulu 183 ülke vatandaşına […]

Devamını Oku

KİRALIK AİLE KONUTLARINDA KİRA SÖZLEŞMESİNİ FESHETME YETKİSİ

Aile konutu; kural olarak tek bir konut olan, aralarında resmi evlilik birliği kurulan eşlerin çocukları ile bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirip ortak hayatlarına yön verdikleri alandır. Eşlerin ortak barınma, geçim alanı olan bu yer kiralanmış bir konut olabileceği gibi maliki oldukları bir konut da olabilecektir. Aile konutunun kiralık olması ihtimalinde eşlerin ikisi de sözleşmede taraf olabileceği […]

Devamını Oku

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

Nedir? Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 77-82 arasında düzenlenmiştir. TBK madde 77 uyarınca, haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. TBK’da sözleşmeler ve haksız fiillerin dışında borç doğuran üçüncü borç kaynağı sebepsiz zenginleşmedir. Sebepsiz zenginleşme halinde zenginleşen ve fakirleşen kişi […]

Devamını Oku

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

Toplumumuzda, ailelerinin koyduğu isimleri kabullenemediklerinden veya çevresindekiler  tarafından isimleri alay konusu edildiğinden rahatsızlık yaşayan kişiler vardır. Bu sebeplerle isimleri alay konusu olan veya burada bahsedilmeyen başka sebeplerle isimlerinden rahatsızlık duyan kişiler isimlerini değiştirmek istemektedir. İsmin değiştirilmesi davası 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu madde 27’de: “Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus […]

Devamını Oku