ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VERMEYEN İŞVERENİN SORUMLULUĞU

Daha önceki yazılarımızda asgari geçim indiriminin ne olduğunu açıklamış asgari geçim indiriminin net ücrete dahil olmadığını belirtmiştik (Bkz. ilgili yazılarımız….). Bu yazımızda ise asgari geçim indirimini işçisine vermeyen işverenin ne gibi bir cezai müeyyideyle karşılaşabileceğinden bahsedeceğiz. Şayet işveren, çalışanın ücretinden kesilmesi gereken gelir vergisini hesaplayarak asgari geçim indirimini düşüp, kalanını çalışan adına Devlete öderken, Devlete […]

Devamını Oku

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ

İdari para cezaları; Bakanlıklar, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri gibi devletin idari kurumları tarafından verilen cezalardır. Adli para cezalarından farklı olarak idari para cezasının ödenmemesi durumunda, idari para cezası hapis cezasına çevrilemez. (“İdari para cezası nedir?” başlıklı yazımız için bakınız…) İdari para cezası kişinin huzurda bulunduğu bir merci, mahkeme, müdürlükte verilebileceği gibi tebligat gönderilmek suretiyle de verilebilir. […]

Devamını Oku

EV EŞYASI HACZEDİLEBİLİR Mİ?

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda 2012 yılında yapılan değişiklikle birlikte borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşyaların haczedilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, borçlunun evindeki temel ihtiyaçları için gerekli olan ev eşyaları haczedilemeyecektir. Örneğin televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi eşyalar temel ev eşyaları niteliğinde olup aile bireylerinin yaşamı için […]

Devamını Oku

EVLİ KADININ BEKARLIK SOYADINI KULLANMA HAKKI

Evli kadının bekarlık soyadını kullanma hakkı elde etmesi uzun bir yargı mücadelesi süreci gerektirdi. Bekarlık soyismini kullanmak isteyen evli kadınlar, bu hakkı elde etme yolunda yargı mercilerinin direnciyle karşılaştılar. Evlenmeden önce bekarlık soyadı ile kariyer yapan kadınlar açısından konu; evlendikten sonraki süreçte iş yaşamlarına bekarlık soyadlarıyla devam etmeleri noktasında bir ihtiyaçtır. Bu başlık altında açıklanacak […]

Devamını Oku

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANAMAZ?

Asgari geçim indirimi (“agi”), işçinin ve ailesinin asgari geçim düzeyini sağlayacak olan ücret kısmının toplam gelirinden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. (Bkz İlgili yazımız..) Agi, 2008 yılından önce uygulanan, fiş/fatura biriktirip ilgili kuruma göndererek vergiden düşülmesi sistemenin revize edilmiş hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Asgari geçim indiriminden, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler; tevkifata tabi […]

Devamını Oku

VASİYETNAME NASIL DÜZENLENİR?

Miras hukukunda gösterilen kurallara uyulmadan düzenlenen bir vasiyetname hukuken geçerli olmamaktadır. Bu sebeple düzenleniş şekli göz önünde bulundurularak vasiyetnamenin kaleme alınması gerekmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, vasiyetname düzenleyebilmek için Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) koyduğu alt yaş sınırı 15’tir. Ayrıca daha önce saklı pay hakkı bulunan mirasçılara ilişkin yazımızda (Bkz ilgili yazımız…) bahsettiğimiz üzere vasiyetname ile […]

Devamını Oku

ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA VE SÜT İZNİ

1. İzinler Çalışma hayatının içerisinde yer alan kadınların doğum yapmaları halinde çalışma ve süt izni yapma hakları doğmaktadır. Bu husus analık halinde çalışma ve süt izni başlığı altında 4857 Sayılı iş Kanunu’nun 74. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddedeye göre, 1.1. Çalışma İzni • Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere […]

Devamını Oku

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRACININ TAHLİYESİ

Kentsel dönüşüm, yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen projeler bütünüdür. Bu projelerin sağladığı birçok avantajla beraber pratikte birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Anılan sorunlardan birisi de kat malikinin kiracısını tahliyesi meselesidir. Bundan sonraki açıklamalarımız bu sorun hakkında olacaktır. Tecrübe edildiği üzere birçok kat maliki dairelerinin ‘riskli yapı’ tanımı altında kentsel dönüşüm […]

Devamını Oku

MEŞRU MÜDAFAADA SINIRIN AŞILMASI

Daha önceki bir yazımızda meşru müdafanın ne olduğunu kaleme almıştık. (Bkz. İlgili Yazımız….) Bu yazımızda ise bir hukuka uygunluk sebebi olan meşru müdafada sınırın aşılmasını inceleyeceğiz. Meşru müdafaada sınırın aşılması 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 27/2 maddesinde; “meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez.” […]

Devamını Oku

E-FATURA NEDİR?

Gelişen teknolojiyle beraber hükümetler yeni uygulamalarla çağın gidişatına uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanan birçok uygulamadan birisi de e-fatura uygulamasıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (“GİB”) yeni düzenlemesi gereğince 10 milyon TL ve üzeri brüt satış cirosuna sahip tüm şirketler, 31 Aralık 2015 tarihine kadar e-fatura sistemine geçiş yapmakla yükümlüdür. 1 Ocak 2016 tarihi […]

Devamını Oku