KAMU GÖREVLİSİNİN TİCARETİ SUÇU

Kamu görevlisinin ticareti suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar bölümünde madde 259’da “Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere kamu görevinin sağladığı nüfuzdan yararlanarak bir başkasına […]

Devamını Oku

TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRININ AÇIKLANMASI SUÇU

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrının açıklanması suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar kısmında madde 239’da “(1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir yıldan üç […]

Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU’NDA CEZA ZAMANAŞIMI

Daha önceki bir yazımızda dava zamanaşımının sürelerinden ve sonuçlarından bahsetmiş, dava zamanaşımında devletin cezalandırma hakkının ortadan kalkığını belirtmiştik (Lütfen Bkz…) Bu yazımızda ise ceza zamanaşımına dair açıklamalarda bulunacağız. Kesinleşmiş ve infaz edilebilir bir ceza mahkumiyetinin, kanun koyucu tarafından belirtilen sürelerin geçmesine rağmen infaz edilememesi halinde ceza zamanaşımı gündeme gelecektir. Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 68. maddesinin“Bu […]

Devamını Oku

AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 233. maddesinde “Aile Düzenine Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. İlgili suç, TCK madde 233’te “Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe […]

Devamını Oku

KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU

Kişinin hatırasına hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 130. maddesinde ve “Şerefe Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Uzlaştırmaya tabi suçlar arasında yer almaktadır. (Detaylı bilgi için lütfen bkz.). İlgili suç, TCK madde 130’da “(1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî […]

Devamını Oku

BİLİŞİM SUÇLARI

Çağımızın gerekleri doğrultusunda bilişim sistemlerinin kullanımı yaygınlaştıkça, zaman içerisinde hukukumuzun, bu sistemlerin hukuka aykırı kullanılması şeklinde oluşan birtakım fiileri suç olarak düzenlemesi gerekmiştir. “Bilişim Suçları” olarak ifade edilen bu suç tipleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu başlık altında sayılan suçlar aşağıdadır: – Bilişim sistemine girme suçu […]

Devamını Oku

GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ AÇIKLAMA SUÇU

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) 330. maddesi uyarınca gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçu “(1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklayan kimseye müebbet hapis cezası verilir. (2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya […]

Devamını Oku

HAKARET SUÇU VE ELEŞTİRİ HAKKI

İfade özgürlüğü ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (“AİHS”) ile güvence altına alınmış, anayasal demokrasilerin temeli sayılan, vazgeçilmez haklardan biridir. Bununla birlikte ifade özgürlüğünün gerek AİHS, gerekse de Anayasamız uyarınca milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, başkalarının şöhret ve haklarının ya da özel hayatlarının korunması vb. amaçlarla sınırlanabilmesi mümkündür. Örneğin; Türk Ceza Kanunu’nun […]

Devamını Oku

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

İlgili suçun konusu özel belge olduğundan “özel belge” kavramının iyi anlaşılması önem taşır.  Özel belge; kamu görevlisinin görevi sebebiyle düzenlediği belgelerin dışında kalan, resmi bir işlem nedeniyle düzenlenmeyen fakat doğrudan hukuken hüküm ve sonuç doğuran yazılı materyal olarak açıklanabilir. Dolayısıyla; ilgili suçun konusunu dilekçe, fatura, işe giriş bildirgesi, banka teminat mektubu, vergi beyannameleri, kira sözleşmesi […]

Devamını Oku

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Bu yazımızda sizlere, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 204. maddesinde düzenlenen “resmi belgede sahtecilik” suçundan bahsedeceğiz. Öncelikle sahteciliğin ve belgenin hukuken ne demek olduğunun anlaşılması gerektiği düşüncesindeyiz. Sahtecilik, bir başkasını aldatmak için kullanılan her türlü hile ve yöntemlerdir. Belge ise, hukuken hüküm ifade eden ve bir hakkın doğmasına, bir hukuki ilişkinin veya bir olayın, olgunun kanıtlanmasına […]

Devamını Oku