AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ

Avukatlık, vekalet üzerine kurulan bir hukuki ilişkidir. Avukatın hukuki ilişkiler sonucu gerçekleştirdiği işlemler belirli ücrete tabidir. Bu ücret, avukatlık ücret tarifesi de göz önünde bulundurularak; avukat tarafından serbestçe belirlenmektedir. Avukatlık Kanunu 168. maddesi, “Baronun yönetim kurulları, her yıl Eylül ayı içerisinde, yargı yerlerindeki işlemler ile diğer işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin asgarî hadlerini gösteren birer tarife […]

Devamını Oku

AVUKATIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sağlam temellere sahip avukatlık ilişkisi, müvekkil ve vekil arasındaki güven esasına göre kurulmaktadır. Bu güven ilişkisindeki en önemli unsur da avukatın sır saklama yükümlülüğüdür. Avukatlık Kanunu m.36, “Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse, Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır.” düzenlemesiyle bu konuda kesin bir hüküm […]

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLER VE YAPI KOOPERATİFLERİNDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Bu yazımızda, anonim şirketler ve yapı kooperatiflerinde avukat bulundurma zorunluluğundan ve söz konusu yükümlülüğe uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlardan bahsedeceğiz. Anonim şirketler ve yapı kooperatiflerinde avukat bulundurma zorunluluğu, Avukatlık Kanunu’nun madde 35/3 “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde […]

Devamını Oku

VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI

Vekalet sözleşmesi, vekil ile vekalet veren arasında güven esasına dayalı olarak kurulan bir anlaşmadır. Zira vekil, vekalet verenin menfaatine ve iradesine uygun şekilde davranmak,  vekaletnameyle yapmakla yükümlendiği iş veya işlemleri sadakat ve özenle yerine getirmek nihayetinde de bu iş ya da işlemlere ilişkin vekalet verene hesap vermekle yükümlüdür. Tüm bu bahsedilen, tarafların birbirine karşı taşıdığı […]

Devamını Oku

MENFAAT ÇATIŞMASI HALİNİN AVUKAT İÇİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Avukatlık mesleği özel şekillerde düzenlemeler çerçevesinde hizmet icrasını gerektirmektedir. Kişilerin uhdesindeki “hak” kavramı ve bunun korunması ile yakından ilişkili bu meslek dalı için, hem Avukatlık Kanunu’nda hem de Türkiye Barolar Birliği’nin Meslek Kuralları’na ilişkin düzenlemelerinde özel yükümlülükler geliştirilmiştir. Bu hususta öncelikle menfaat çatışması yaşayan iki tarafın vekilliğinin aynı avukat tarafından üstlenilip üstlenilemeyeceği konusunu yazımızda ele […]

Devamını Oku