YILLIK İZİN SÜRESİ İÇİNDE RAPOR ALINMASI

4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) madde 56/4; “İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.” hükmüyle, hastalık nedeniyle alınan istirahat raporlarının, yıllık ücretli izinden sayılmayacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu doğrultuda, çalışanın, yıllık ücretli iznini kullandığı esnada hastalanarak rapor alması halinde, raporlu olarak geçirdiği sürelerin yıllık […]

Devamını Oku

İŞÇİLERDE BABALIK İZNİ

4857 sayılı İş Kanunu’nda, sadece evlenme ve birinci dereceden yakınların evlenmesi durumunda üç gün ücretli mazeret izni düzenlenmekteydi, babalık izni ise bulunmamaktaydı. Ancak Nisan 2015’te Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bu hususa ilişkin yenilikler getirilmiştir. Bu […]

Devamını Oku