AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN KAPSAMINDA ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Kadına yönelik şiddet hem ulusal hem de uluslararası metinlerle korunan hukuki ve kamusal niteliğe sahip hayati önemde bir mesele olup pek çok uluslararası antlaşma ve uluslararası mahkeme kararlarıyla kadına karşı şiddet vakıalarında devletlerin sorumluluğu tespit edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 41 “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı […]

Devamını Oku

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Kadına yönelik şiddete ilişkin olarak, hem 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’la iç hukukumuzda, hem de İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ile uluslararası hukuk boyutunda düzenlemeler yapılmıştır. İstanbul Sözleşmesi kapsamında kadına şiddete ilişkin yazılarımız için (Bkz…), (Bkz…) Kamusal veya özel alanda fiziksel, […]

Devamını Oku

CİNSEL SORUNLAR NEDENİYLE BOŞANMA

Boşanma davalarına konu olan boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) sınırlı sayıda sayılmamıştır. Boşanmayı getiren olaylar arasında en sık rastlanılan durumlardan birisi de eşler arasında yaşanılan cinsel sorunlardır. Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası açacak olan bireyler açısından evliliklerinde cinsel uyumsuzluk, eşlerin birlikte olmaktan kaçınması, cinsel şiddet, cinsel tatminsizlik, istenmeyen cinsel ilişki yöntemlerine zorlama vs. şekillerde […]

Devamını Oku

CİNSEL TACİZ SUÇU

  Kişinin cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen suçlardan biri olan cinsel taciz suçu, kişinin cinsel amaçlı olarak rahatsız edilmesi olarak tanımlanabilir. Cinsel taciz, vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilir. Her ne kadar halk arasında cinsel taciz ve cinsel saldırı (tecavüz) suçları karıştırılsa da her iki suç arasındaki temel fark, cinsel saldırının kişinin vücut dokunulmazlığının […]

Devamını Oku

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KADINA KARŞI ŞİDDET (II)

Aşağıdaki aktarımlarımız, “İstanbul Sözleşmesi Kapsamında Kadına Karşı Şiddet (I)” (Bkz. ilgili yazımız…) başlıklı yazımızda yer verdiklerimizin devamı özelliğindedir. İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddeti önleyici politikalar konusunda da düzenlemeler içerir. Bunlar önleme (prevention), koruma (protection), kovuşturma (prosecution) ve mağdur destek mekanizmaları oluşturma politikaları (policy)’dır. Sözleşme metni ile birlikte kabul edilen ‘açıklayıcı kitapçık’ (Explanatory Report) Sözleşmeyi yazan […]

Devamını Oku

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KADINA KARŞI ŞİDDET (I)

Kadına karşı şiddet insanlık tarihi kadar eski bir toplumsal sorundur. Gelişmiş ülkelerde dahi şiddete uğrayan kadınların mağduriyetiyle karşılaşmaktayız. Durumun böyle olması, eğitim ya da yaşam koşullarının yüksek standartlarda olmasının bile kadına karşı şiddeti önlemeye yetmediği sonucuna bizleri götürmektedir. Tüm dünyanın endişelendiği, çözülemeyen bir sorunumuz haline gelen kadına karşı şiddet problemi yasal düzenlemeler ya da  uluslararası […]

Devamını Oku

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN KAPSAMINDA ŞİDDETİN TANIMI

Şiddet kavramı, insanlık tarihi boyunca değişen ve genişletilen birçok kavram gibi alt metni değiştirilmiş olmakla birlikte kapsamı da zamanla genişletilmiş bir kavramdır. İnsanlık neyin bir insan için şiddet etkisi yapacağını öğrendikçe şiddet kavramının alt başlıklarının sayısı artmıştır. Aile içi şiddet de tüm dünyada uzun yıllardır tartışılan ve bir çözüm bekleyen, oldukça ciddi etkileri olan toplumsal […]

Devamını Oku