DENETİMLİ SERBESTLİK HÜKÜMLERİ HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Ceza Muhakemesi Kanunu ve İnfaz Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikler TBMM tarafından kabul edilerek Cumhurbaşkanı onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı’nın onaylaması ve Resmi Gazete’de ilan etmesiyle birlikte yürürlüğe girecek düzenlemelerle denetimli serbestlik hükümlerinde önemli değişikliklere gidilmiştir. Kanun koyucu tarafından denetimli serbestlik hükümlerinde yapılan değişikliklerde; kasten öldürme suçu, cinsel suçlar, kadına karşı suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçu, terör […]

Devamını Oku

671 Sayılı KHK İLE YENİDEN DÜZENLENEN KOŞULLU SALIVERME

17.7.2018 tarihli ve 29804 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (“KHK”)  32. maddesinde yer alan “13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 6- 1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde […]

Devamını Oku

KOŞULLU SALIVERİLMENİN GERİ ALINMASI

Şartlı tahliye, cezasının bir kısmı cezaevinde infaz edilen hükümlünün iyi halden yararlanarak cezasının kalan kısmını dışarıda belli şartlara uyarak geçirmesini sağlar. Daha önceki bir yazımızda koşullu salıverilmenin ne olduğunu ve şartlarını ayrıntılarıyla incelemiştik (Bkz. ilgili yazımız…) Bu yazımızda ise koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanırken söz konusu kararın geri alınmasının ne gibi durumlarda ortaya çıkabileceğini açıklayacağız. Koşullu […]

Devamını Oku

KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA YOLUYLA CEZASIZLIK

Kısa süreli hapis cezalarının bazı durumlarda Türk Ceza Kanunu 50. maddesinde sayılan seçenek yaptırımlara dönüştürülmesi mümkündür. Öngörülen yaptırımlardan biri de kamuya yararlı bir işte çalıştırmadır. Söz konusu yaptırıma hükmedilebilmesi için suçlunun; Kişiliği, Sosyal ve ekonomik durumu, Yargılama süresince pişmanlığı, İşlediği suçun niteliği göz önüne alınır. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma; çocuk veya yaşlı bakımevleri, park […]

Devamını Oku