HUKUKTA MALPRAKTİS VE KOMPLİKASYON AYRIMI

Hekimler ve hastaları arasındaki ilişkinin hukuki niteliği vekalet ilişkisi olup; hekim, belirli bir sonucun elde edilmesinden değil, bu sonucun elde edilmesine yönelik çalışmalarında özenli davranmaktan sorumludur. Tıp uygulamaları hastalar açısından her zaman belli sınırlarda tanımlanmış riskler ihtiva eder ve hekimler özen yükümlülüğünü tam olarak yerine getirse dahi bu riskler ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan bu riskler […]

Devamını Oku

HEKİM HATALARI SONUCU ÖLÜMLERDE HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU

Malpraktis; bir hekimin dikkatsizlik, acemilik, tedbirsizlik gibi sebeplerle tıbbi kurallara uymayarak veya bakım standartlarına aykırı hareket ederek hastada zarar meydana getirmesi anlamına gelir. Hastada meydana gelen zarar yaralanma veya ölüm şeklinde sonuç doğurabilir. Böyle bir durumda hekimin sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Hekimin, hem hukuki hem de cezai anlamda bir sorumluluğu doğacaktır. Cezai anlamda sorumluluğunu değerlendirecek […]

Devamını Oku