HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR

Haciz; icra takibinin kesinleşmesinden sonra borcunu ödemeyen borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına alacaklı talebi ile el konulmasıdır. Haciz işleminin gerçekleşmesi için; ortada bir borç bulunması ve bu borcun ödenmemiş olması gerekmektedir. Bir mal veya hakkın haczedilebilmesi için o mal veya hakkın; parasal bir değere sahip olan ve maddi hukuka göre devredilebilen bir mal veya hak […]

Devamını Oku

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULMASI

İcra ve İflas Kanunu’nda haczedilemeyecek mal ve değerler ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Kanun maddesinde sayılanlar haczedilemeyecek olmaları açısından sınırlı sayıdadır ve genişletilemezler. İİK 82. maddenin ilk fıkrasında bu bağlamda; “Aşağıdaki şeyler haczolunamaz: 1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,….” ibaresi yer almaktadır. Kanun koyucu burada haczedilemeyecek mal ve değerlerin başkaca kanunlarda da […]

Devamını Oku