SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA BAŞVURU

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesiyle, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur. Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi, uyuşmazlık konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usulünden faydalanabilmektedir. Dolayısıyla, sözleşmede tahkime yer verilmemişse dahi  […]

Devamını Oku

ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

Engelli işçi, fiziksel veya ruhsal durumundaki bir rahatsızlıktan dolayı çalışma gücünün en az yüzde kırkından yoksun bulunan ve bunu mevzuatta belirtilen şartlara uygun bir sağlık raporu ile belgelemiş olan işçidir. Hem Anayasa’da hem de  İş Kanunu’nda belirtildiği üzere, bir işçiye engelli olduğu için ayrımcılık yapılamaz, kötü muamelede bulunulamaz. Ayrıca İş Kanunu engelli işçilerin istihdamı hakkında […]

Devamını Oku