4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU KAPSAMINDA VERİLEN HAKEM KARARLARININ İPTALİ – II

Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN Bir önceki yazımızda 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) verilen hakem kararlarının iptali prosedüründen bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda hakem kararlarının iptalini gerektiren sebeplerden bahsedeceğiz. Hakem kararlarının iptalini gerektiren sebepler MTK’nın madde 15/A-I hükmünde sayılmış olunup, söz konusu iptal sebeplerinin bir kısmının mahkeme tarafından re’sen dikkate alınacağı, bir […]

Devamını Oku

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU KAPSAMINDA VERİLEN HAKEM KARARLARININ İPTALİ – I

Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN Bir önceki yazımızda 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun (“MTK”) amaç ve kapsamından bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise MTK kapsamında verilen hakem kararlarının iptali prosedüründen bahsedeceğiz. MTK’nın 15. madde hükmünde hakem kararlarına karşı yalnızca iptal davası açılabilmektedir. Dolayısıyla hakem kararlarının Yargıtay tarafından denetlenmesi söz konusu olmamaktadır. Hakem kararlarının […]

Devamını Oku

TEMYİZ NEDİR?

Temyiz, Bölge Adliye Mahkemesi (“BAM”) hukuk ya da ceza dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı yasa ve usul yönünden denetim yapılması için başvurulan ikinci derece kanun yoludur. Temyiz, istinaf gibi yeni düzenlenen bir kanun yolu olmayıp; mevcudiyetinin çok eski tarihlere dayanmakta olduğunu belirtmek isteriz. İstinafın ne […]

Devamını Oku