KULLANMA HIRSIZLIĞI SUÇU

Kullanma hırsızlığı suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Malvarlığına Karşı Suçlar” bölümünün 146. maddesinde düzenlenmiştir. TCK madde 146:“Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde, şikayet üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu hüküm uygulanmaz.”Maddeden de anlaşılacağı üzere suç, bir kimsenin kendisine […]

Devamını Oku

HIRSIZLIK SUÇU

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) 141. maddesi, hırsızlığı, bir kişinin “zilyedinin rızası olmadan, başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla, bulunduğu yerden alması” olarak tanımlamaktadır. Belirlendiği üzere hırsızlık suçunun konusunu yalnızca taşınır mallar oluşturabilmektedir ve bu mal başkasına ait zilyedin rızası olmadan onun hakimiyet alanından alınmış olmalıdır. Zilyet, malın […]

Devamını Oku