İŞÇİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ- II

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK                   Bir önceki yazımızda işçinin sır saklama yükümlülüğü konusuna genel bir giriş yapmış, iş sırrı kavramından bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bir bilginin iş sırrı olarak kabul edilebilmesi için gerekli birtakım unsurlar söz konusudur. İş sırrının unsurları; bilinmeme veyahut sınırlı bir çevre tarafından bilinme, çalışılan işle bağlantılı olma, işverenin iş […]

Devamını Oku

BÖLÜNME, BİRLEŞME VE TÜR DEĞİŞTİRMENİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ – I

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK Türk Ticaret Kanunu (“TTK”); madde 158, 178 ve 190. hükümleri ile işyerinin devrinin iş sözleşmelerine, işçilik hak ve alacaklarına etkisinin ne olacağı konusunda düzenlemeler öngörmekte; birleşme, bölünme ve tür değiştirme yoluyla işyerinin devredilmesine ilişkin sonuçları ortaya koymaktadır. BÖLÜNMENİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ Ticaret şirketlerinin bölünmesi, gerek tam bölünmede gerekse […]

Devamını Oku

ESER SÖZLEŞMELERİ NASIL AYIRT EDİLİR?

Eser sözleşmesi; yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği tam iki taraflı bir iş görme sözleşmesidir. Eser sözleşmesinin, benzeri sözleşmelerden ayırt edilmesinin önemi, somut olaya uygulanacak yasa maddelerinin belirlenmesinde ve ortaya çıkan uyuşmazlıklarda sağlıklı bir çözüme ulaşılmasında kendini gösterir. (Bkz: İlgili yazımız…) 1) Satış Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi: Satış sözleşmesi; […]

Devamını Oku

EVDE ÇALIŞANLAR

Evde hizmet sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nun 461. maddesinde de tanımlandığı üzere: “işverenin verdiği işi, işçinin kendi evinde veya belirleyeceği başka bir yerde, bizzat veya aile bireyleriyle birlikte bir ücret karşılığında görmeyi üstlendiği sözleşmedir.” Evde hizmet sözleşmesi, özel bir hizmet sözleşmesi türü olup işçinin işverenin işyerine veya iş organizasyonuna dahil olmaksızın, kendi tercih ettiği bir yerde […]

Devamını Oku