HTS KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ

Bireylerin haberleşme özgürlüğü Anayasa’nın 8. maddesinde “Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla […]

Devamını Oku

SES KAYDININ DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (II)

Ses kaydının izinsiz tutulması ve bunun ceza yargılamasında temelde delil olarak kullanılamayacağından yazımızın ilk kısmında söz etmiştik, lütfen bakınız (bkz…). Bu yazımızda yine ceza yargılamasında yerini bulan bir diğer istisnaya değineceğiz. Mahkemeler ile Yargıtay açısından aranan birtakım şartların gerçekleştiği ve başka türlü delil elde etme olasılığının olmadığı hallerde tutulan ses kaydının yargılamada değerlendirilebilecek olması bir […]

Devamını Oku

YATAK ODASINDA BULUNAN GÜNLÜK BOŞANMA DAVASINDA DELİL OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ ?

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “ispat hakkı” başlığını taşıyan 189. maddesinin 2. fıkrasında yer alan; “Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz” hükmü ile açıkça hukuka aykırı olarak elde edilmiş delillerin ispat gücü olmayacağı kabul edilmiştir. Anılan düzenlemeye göre, hukuka aykırı olarak elde edildiği anlaşılan delillerin, mahkeme tarafından […]

Devamını Oku

HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ceza yargılamasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla,  suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı ve ortada bir suç varsa failin kim olduğu araştırılmaktadır. Ancak yargılama yapılırken yapılan araştırma ve soruşturma sınırsız değildir. Maddi gerçeğe, sanığın kişisel değerleri ile toplumsal değerler korunarak, hukuk kuralları içinde ulaşılmaya çalışılmalıdır. Ceza muhakemesinde “delil serbestliği” ilkesi geçerlidir, bu ilke hukuka uygun olmak koşuluyla, […]

Devamını Oku