ALIKOYMA

Türk Ceza Kanunu (“TCK”) kapsamında alıkoyma suçu, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma şeklinde ele alınmaktadır. Alıkoyma suçunda esas olan, kişinin bir yere gitmesinin ya da bir yerde kalmasının engellenmesidir. Başka bir değişle; bu iki unsurdan biri eylemci tarafından gerçekleştirildiği takdirde, alıkoyma suçunun vuku bulduğu kabul edilmektedir. Suçun unsurlarından bahsettikten sonra önemle belirtmek gerekir ki; alıkonulan kişinin […]

Devamını Oku

İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığının altında madde 117’de düzenlenmiştir. Anayasa’da da yerini bulan temel bir hak olan iş ve çalışma özgürlüğünün ihlali, TCK kapsamında da bu şekilde koruma altına alınmıştır. TCK madde 117’de bahsi geçen suç “Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir […]

Devamını Oku

CEBİR

Cebir; istenilen hareketin gerçekleştirilebilmesi için bir kimsenin bir başka kimseyi fiziksel güç kullanmak suretiyle zorlamasıdır. Cebir; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında 108. maddede “Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına […]

Devamını Oku

NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇU

Nefret ve ayrımcılık suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) 122. maddede “Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten […]

Devamını Oku