İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAPSAMINDA COVİD-19

Meslek Hastalığı kavramı; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. maddesinde, “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri” olarak tanımlanmıştır. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesi 1. […]

Devamını Oku

KORONAVİRÜS’ÜN (COVID 19) İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAPSAMINA ALINMAMASINA YÖNELİK SGK GENELGESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 7.5.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 2020/12 sayılı Genelgesi’ne göre, Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olması gerekçe gösterilerek, salgına maruz kalan ve sağlık kuruluşlarına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği belirtilmiştir. Genelge’de yer alan hastalık kavramı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 15. maddesinde “İş kazası ve meslek […]

Devamını Oku

İŞÇİNİN KORONAVİRÜSE (Covid-19) YAKALANMASI İŞ KAZASI SAYILIR MI?

İş kazası, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3. maddesinde “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay…” olarak tanımlanmıştır. Buna göre; – İşçinin işyerinde veya görevli olarak gönderildiği işyeri dışında bir başka yerde bulunduğu esnada, – Görevli olarak işyeri dışında […]

Devamını Oku

KALP KRİZİ İŞ KAZASI MIDIR?

İş kazası; işçinin işini yaparken, iş yerinde gerçekleşmesi şartıyla işçiyi bedenen ya da ruhça etkileyen kazaya nedir. Meydana gelen iş kazalarının çok önemli bir kısmı işyerlerinde ya da işin yapımındaki mevcut risklerin ortadan kaldırılmaması, bu risklere karşı gerekli önlemlerin alınmaması ya da etkili ve sürekli bir şekilde uygulanmaması sonucu oluşmaktadır. İş kazasının gerçekleşmiş kabul edilebilmesi […]

Devamını Oku

İŞ KAZALARINDA İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Bir iş yapılırken esas olan elbette kaza yapmamaktır. Ancak ne kadar tüm tedbirler alınırsa alınsın bazı hallerde kaza yapılması kaçınılmaz hale gelebilmektedir. İşverenlerin iş kazalarından kaynaklanan sorumlulukları ve bunun hukuki neticeleri konusunda bilgi sahibi olmaları gereği kadar, işçilerin de iş kazası geçirmeleri halinde haklarının neler olduğu hususunda bilinçlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Biz bu yazımızda iş […]

Devamını Oku

İŞ KAZALARINDA İŞÇİNİN SORUMLULUĞU (2)

(Yazımızın ilk kısmı için bakınız…) Çalışma yaşamındaki potansiyel riskler yaralanmalara ve hatta ölümle sonuçlanabilen iş kazalarına sebep olmaktadır. Türkiye, bu riskleri taşıyan ve sıkça iş kazası meydana gelen bir ülkedir. İş kazaları hakkında iç hukukumuzda mevzuat sürekli yenilenmektedir. Burada işverenin ve işçinin sorumluluğu esastır, ancak sorumluluk paylarının ne oranda olduğu konusundaki gelişmeler daha çok Yargıtay […]

Devamını Oku

İŞ KAZALARINDA İŞÇİNİN SORUMLULUĞU (1)

İş sağlığı ve güvenliği konusunda geliştirilen devlet politikaları ve yapılan düzenlemeler doğrultusunda devam eden çalışmalar sonucu işveren ile birlikte işçilerde de farkındalık oluşturulmaya başlanmıştır. Buna rağmen uygulamada halen aksaklıklar vardır. Birçok iş kazası işverenin işçiye vermesi gereken eğitimleri aksatması veya sağlaması gereken kişisel koruyucu donanımı tedarik etmemesinden kaynaklanmaktadır. Burada işverenin sorumluluğu ön plana çıkmaktayken, (Bakınız […]

Devamını Oku

İŞ KAZALARINDA İŞÇİ ve İŞVERENİN SORUMLULUKLARI

Yasal düzenlemelere rağmen ülkemizde sıkça karşılaşılan iş kazaları manevi ve maddi çok büyük zararlar meydana getirmektedir. İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki uygulama, iç denetim ve resmi teftişlerin son dönemde daha sık yapılması nedeniyle geçiş dönemi yaşayan firmalar, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki önlemlere tam olarak uyum sağlamakta zorluk yaşamaktadırlar. Burada kanun koyucu uyum sürecini hızlandıracak […]

Devamını Oku

İŞ KAZASI NEDİR ?

Sigortalı çalışanın işyerinde bulunduğu sırada veya yapmakta olduğu bir iş nedeniyle, işyeri dışında ve görevli olarak işyerinden başka bir yere gönderildiğinde meydana gelmek suretiyle sigortalı çalışanı bedenen ve/veya ruhen engelli hale getiren olaya “iş kazası” denmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. maddesinde iş kazası şu şekilde tanımlanmıştır “-İş kazası; a) […]

Devamını Oku

İŞVERENİN SORUMLULUĞUNDA KAÇINILMAZLIK İLKESİ

İşçinin iş kazasına maruz kalması ve meslek hastalığına yakalanması halinde, işverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin dikkate alınması gerektiği 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 21 inci maddesinde: “İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak […]

Devamını Oku