İŞÇİNİN MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILABİLİR Mİ?

 İş yerlerinde sözleşmesel yükümlülükler ve disiplin kuralları, işçi ve işveren arasında düzenlenecek iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile düzenlenmektedir. Bu nedenle işyerlerine göre farklılık gösterebilir. Kurallara aykırı hareket eden işçilere, işverenler tarafından çeşitli cezalar verilmektedir. Bu cezalardan biri de ücret kesme cezasıdır.  4857 sayılı İş Kanunu’nun 38 inci maddesinde ücretten kesme cezası şu şekilde […]

Devamını Oku

İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN ZAMANAŞIMI SÜRELERİ NE KADARDIR?

Gerek İş Kanunu’nda, gerekse Borçlar Kanunu’nda, kıdem ve ihbar tazminatı alacakları için ayrıca bir zamanaşımı süresi belirtilmemiştir. Uygulama ve öğretide kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına ilişkin davalar, hakkın doğumundan itibaren, Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca on yıllık zamanaşımına tabi tutulmuştur. Zamanaşımının işlemeye başlamasında esas alınan kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı talep hakkının doğumu ise, işçi açısından hizmet […]

Devamını Oku

İŞVERENİN SORUMLULUĞUNDA KAÇINILMAZLIK İLKESİ

İşçinin iş kazasına maruz kalması ve meslek hastalığına yakalanması halinde, işverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin dikkate alınması gerektiği 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 21 inci maddesinde: “İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak […]

Devamını Oku

FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunu’n 41. Maddesi yukarıdaki soruyu ayrıntılı bir şekilde cevaplamıştır. İş mahkemelerinde de bu sorunun çözümü oldukça kolay olmaktadır. Olağanüstü durumlar ve denkleştirme gibi hukuki kurumlar dışında bir işçi haftada en fazla 45 saat çalıştırılabilir. Sözleşmeyle veya işin yapısı gereği mesleki kanun, yönetmelik gibi mevzuatlarla haftalık çalışma saati değiştirilebilir ancak 45 saatin üzerine […]

Devamını Oku

NELER İŞ KAZASI KABUL EDİLİR

Yaşanan bir olayın “iş kazası” olarak nitelenmesi için yasada ve uygulamada bazı koşulları birlikte taşıyıp taşımadığına bakılır. İş kazası sayılan hallerin neler olduğunu basit birer örnekle açıklamak gerekirse: Sigortalı kişinin işyerinde bulunduğu esnada yaşanan olay iş kazası sayılır. Burada önem taşıyan husus işyeri olarak üzerinde fikir yürütülecek olan kavramdır. İşyerinden ne anlaşılması gerektiği 5510 sayılı […]

Devamını Oku