AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA GÜNCEL GELİŞMELER

İsim değiştirme, düzeltme ve ekletme uygulama içerisinde çok sık karşılaşılan işlemlerdir. Yine isimden çeşitli nedenlerden dolayı memnun olunmaması ya da yapılacak değişikliğin ihtiyaç dahilinde kaldığı hallerde başvurulan yol hakkındaki olağan usul, önceki yazılarımızda detaylı olarak ele alınmıştır. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızdaysa, ad ve soyadın değiştirilmesinde izlenmesi gereken güncel usul ve gelişmeler incelenecektir. 5490 sayılı Nüfus […]

Devamını Oku

DAVA AÇMADAN İSİM EKLETMEK / DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

 İsim değiştirme ve yahut ekletme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun bireylere tanıdığı bir haktır. Toplumumuzda Nüfus Müdürlükleri’ne bir dilekçe yazılarak ya da Noterde isim ekletme/değiştirme istediğini beyan ederek  kolaylıkla isim değişiklikliği yapılabileceğine dair yanlış bir algı bulunmaktadır. Bu yanlış algı şu şekilde gelişmiştir; 2014 yılında Nüfus Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısı hazırlanmıştı. Tasarı yasalaşsaydı isim […]

Devamını Oku

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

İsim değiştirme, isim ekletme ve isim düzeltme davası uygulamada sıkça karşılaşılan bir dava türüdür. Kişilerin aileleri tarafından konulan isimlerle etrafça tanınmıyor olmaları, sosyal hayatlarında başka isimle biliniyor ve anılıyor olmaları gibi durumlarda isim ekletme davasının açılması gerekmektedir. Örneğin kimlikte ismi Meryem olan bir kişi sosyal çevresinde Ayşegül olarak tanınıyorsa bu kişi ismine Ayşegül isminin ekletilmesi […]

Devamını Oku

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

Toplumumuzda, ailelerinin koyduğu isimleri kabullenemediklerinden veya çevresindekiler  tarafından isimleri alay konusu edildiğinden rahatsızlık yaşayan kişiler vardır. Bu sebeplerle isimleri alay konusu olan veya burada bahsedilmeyen başka sebeplerle isimlerinden rahatsızlık duyan kişiler isimlerini değiştirmek istemektedir. İsmin değiştirilmesi davası 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu madde 27’de: “Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus […]

Devamını Oku