KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUNUN İNFAZINDA YENİ DÜZENLEME

Çek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunu ile düzenlenen kambiyo senetlerinden olup, yüksek meblağlarda nakit parayı taşıma külfetini ortadan kaldıran bir ödeme aracıdır ve özellikle ticari hayatta çok sık olarak kullanılmaktadır. Ticari hayattaki sık kullanımı nedeniyle kanun koyucu tarafından özel düzenleme yapma gereği duyulmuş ve Çek Kanunu madde 5 “Üzerinde yazılı […]

Devamını Oku

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU

Çek bankaya hitaben yazılmış, ödeme emri niteliğindeki bir kıymetli evraktır. Günümüz ticaret hayatının önemli bir parçası olan çek, doğru kullanılmadığı zaman çeşitli hukuksal sorunlara yol açmaktadır. Ülkemizde uygulamada çekler  ileri tarihli olarak düzenlenmektedir. Çekte yazılan tarihte, ilgili banka hesabında çekte yazılı tutarın bulunmaması “karşılıksız çek” durumu olarak adlandırılır. (Bkz. ilgili yazımız…) 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren […]

Devamını Oku

KARŞILIKSIZ ÇEK

Çek bankaya hitaben yazılmış bir kıymetli evraktır. Düzenlenmesi itibariyle çekte vade değil, ibraz süresi vardır (Bakınız Çekte İbraz Süresi konulu yazımız). 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesi gereği muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için belirli bir tutarı ödemekle yükümlüdür. Bu hususa […]

Devamını Oku