KAT MÜLKİYETİ KANUNU – TOPLU YAPILARA İLİŞKİN HÜKÜMLER(II)

Bir önceki yazımızda, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun (“Kanun” ya da “KMK”) “Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler”inden bahsetmiş, Kanun’un 66., 67. ve 68. maddelerini incelemiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise “toplu yapılarda yönetim” konusuna ilişkin 69. maddeye değineceğiz. IV. 69. madde – Yönetim Kanun’un “Yönetim” başlıklı 69. maddesiyle, blok niteliğinde olan yapılar ile blok niteliğinde […]

Devamını Oku

APARTMANDA HAYVAN BESLEMEK

Ortak alanda havan beslemenin hukuki boyutuna ilişkin yazımız için (Bkz…) Kat mülkiyeti “bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkı” olarak Kat Mülkiyeti Kanunu’nda (“KMK”) tanımlanmıştır. Bağımsız bölüm ise taşınmazın birbirinden bağımsız olarak kullanmaya elverişli kısımları anlamına gelmektedir. Örnekleyecek olursak, apartman taşınmazdır, apartman daireleri ise kat mülkiyetine tabi olan bağımsız bölümlerdir. Kat mülkiyetine tabi alanlarda evcil ve […]

Devamını Oku

ORTAK YERİ SADECE BİR PAYDAŞ YA DA KİRACI KULLANABİLİR Mİ?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (“KMK”)  ortak yer tanımına nerelerin gireceğini açıkça madde 4’te düzenlemiştir. Buna göre kısaca birkaç örnekle somutlaştıralım: temeller, ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kolon, kiriş, perde duvarlar, tavan, tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, merdivenler, asansörler, koridorlar, kapıcı daire ve odaları, ortak garajlar, genel depolar, genel kömürlükler, kuyular, elektrik- su -doğalgaz saatlerinin […]

Devamını Oku

KAT MÜLKİYETİNDE ORTAK ALAN

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre; sözleşme ile belirlenmenin dışında sözleşmede belirlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, her halde ortak sayılan yerler vardır. Buraların ortak yerlerden sayılmayacağı hususunda kat malikleri arasında sözleşme yapılamaz. Yapılsa dahi geçerliliği yoktur. Genellikle en çok merak edilen alanları sıralayarak başlayabiliriz; Avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, […]

Devamını Oku