HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR

Haciz; icra takibinin kesinleşmesinden sonra borcunu ödemeyen borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına alacaklı talebi ile el konulmasıdır. Haciz işleminin gerçekleşmesi için; ortada bir borç bulunması ve bu borcun ödenmemiş olması gerekmektedir. Bir mal veya hakkın haczedilebilmesi için o mal veya hakkın; parasal bir değere sahip olan ve maddi hukuka göre devredilebilen bir mal veya hak […]

Devamını Oku

KIDEM – İHBAR TAZMİNATININ HACZİ

Kıdem tazminatı, asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş akdinin yasada sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde, işçiye yahut mirasçılarına kıdemi ve ücreti dikkate alınarak işverence yapılması gereken bir miktar ödemedir. İş akdinin sona erdiği her durumda değil, yasada öngörülen hallerin varlığı halinde belirli bir kıdeme sahip olan işçilere kıdemleri oranında bu tazminat ödenir. İhbar […]

Devamını Oku