KİRA SÖZLEŞMESİNİN İHLALİ HALİNDE TAHLİYE ŞARTLARI

Kira sözleşmesinin kiracı tarafından ihlali halinde kiralananın tahliyesine ilişkin düzenleme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu” başlıklı 316 maddesiyle yapılmış, ancak anılan maddede sözleşme ihlali konusu oldukça dar bir kapsamda ele alınmıştır. Maddenin birinci fıkrasında; “Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile […]

Devamını Oku

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK

5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) 37. madde hükmü uyarınca; 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun (“HUAK”) 18/A maddesinden sonra gelmek üzere; “18/B – (1) Aşağıdaki uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır: a) Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı […]

Devamını Oku

KİRA TESPİT DAVASI

Kira sözleşmesinin tarafları, sözleşme serbestisi ilkesi gereğince, kural olarak kira bedelini özgür iradeleriyle belirleyebilmektedirler. Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin bu serbesti, yalnızca kira sözleşmesini akdederken geçerli olup, kanun koyucu, izleyen kira dönemleri için bu serbestiye bir takım sınırlandırmalar getirmiştir. Kanun koyucunun kira bedelinin belirlenmesine ilişkin öngördüğü düzenlemeler, kiracıyı koruma amacı taşımaktadır. Konut ve çatılı işyeri kiralarında, […]

Devamını Oku

ARABULUCULUK (III)

1.1.2018 tarihinden beri uygulanmaya başlanan arabuluculuk konusuna siz değerli okuyucularımıza sitemizden bilgilendirme yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda Arabuluculuk (I) ve Arabuluculuk (II) yazımıza göz gezdirmenizi tavsiye ederiz. ARABULUCUK KURUMUNA BAŞVURDUKTAN SONRA KATILMA SAĞLANMAZSA NE OLUR? Arabuluculuk, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu Kanuna göre, arabuluculuk faaliyeti dört şekilde sona erecektir: -taraflara ulaşılamaması, -taraflar katılmadığı […]

Devamını Oku

KİRACI KİRALANANDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR Mİ?

Kiracıların çeşitli gerekçelerle kiralananlarda yenilik veya değişiklik yapmaları uygulamada çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bununla birlikte nelerin yenilik, nelerin değişiklik kapsamına girdiği değerlendirilerek kiracının yenilik ve değişiklik yapma yetkisinin sınırları belirlenmelidir. Kiracının yaptığı “yenilik”, kiralananın değerinin korunmasına dair yapılan çalışmaları kapsar. Örneğin, kiracının kullanımıyla eskiyen küveti değiştirmesi. Kiralananın değerinin değişmesine sebep olabilecek nitelikteki çalışmalar ise […]

Devamını Oku

KİRALAMALARDA ANAHTAR TESLİMİ

Kira ilişkisinin sona ermesiyle birlikte kiracının kiralananı teslim etme sorumluluğu doğar. Bu sorumluluk sadece kiralananı boşaltmakla sınırlı değildir. Kiracı, kiralananın anahtarını teslim etmedikçe kiralananı gerçek anlamda iade etmiş sayılmaz. Bu durum, kiralananın hala kiracıda olduğu sonucunu doğurduğundan, kiralanan hala kiracının hakimiyeti altında kabul edilir. Bu sebeple kiracı, anahtarları teslim etmedikçe kiralayanın uğradığı zararları ödeme sorumluluğu […]

Devamını Oku

BELİRSİZ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE FESİH BİLDİRİMİ

Belirli süreli kira sözleşmesinde kira ilişkisi bir süre ile sınırlandırılırken, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde akde bir süre şartı eklenmemektedir. Belirli süreli kira sözleşmesi, sürenin sonunda kendiliğinden sona ermektedir. (Daha detaylı bilgi için, bkz. ilgili yazımız..). İfade etmek gerekir ki, belirli süreli kira sözleşmesinde belirlenen kira süresi sona erdiği hâlde, taraflarca (kiracı-kiraya veren) kira ilişkisi devam […]

Devamını Oku

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ/GEREKSİNİM NEDENİYLE FESİH

Kira sözleşmesi hakkındaki hususlar Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) 299 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre kanun koyucu kira sözleşmesinin tanımından başlamak suretiyle kira sözleşmesinin sona erdirilmesine kadar tüm konuları incelemiştir. Kira sözleşmesi hakkında en çok menfaat çatışmasının yaşandığı konu ise sona erdirilmesine dairdir. Buradan hareketle günlük hayatımızda en çok karşılaştığımız kira sözleşmesinin sona erdirilmesi hallerini […]

Devamını Oku

KİRA BEDELİ ARTIŞ ORANI

Daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz üzere (Bkz. ilgili yazımız) kira sözleşmesi belirli süreli düzenlenmiş olsa dahi, belirlenen süre sonunda feshedilmediği takdirde yenilenmiş sayılmaktadır. Hal böyle olunca sözleşme belirli ya da belirsiz süreli olsun, yenileme döneminde kira bedelinde artışla karşı karşıya kalınacaktır. Maalesef uygulamada, kiraya verenler yenileme döneminde oldukça fahiş artışlarla kiracılara baskı kurmaya çalışmaktadırlar. Kiraya verenin […]

Devamını Oku

KİRALAYANIN ÖLÜMÜ HALİNDE KİRA SÖZLEŞMESİ

Kiraya veren şahsın ölümü halinde, kiracı ile merhum kiraya veren arasındaki kira sözleşmesinin hukuki akıbetinin ne olacağını bu yazımızda paylaşmak isteriz. Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 205’te açıklandığı üzere, kiraya verenin ölümü halinde, mirasçılar halef olacağından, kira sözleşmesinin tarafı, herhangi bir yenilemeye gerek duyulmadan mirasçılar olmaktadır. Kiraya verenin ölümü halinde mirasçılar, her şeyden evvel bir […]

Devamını Oku