KİRA SÖZLEŞMESİNİN İHLALİ HALİNDE TAHLİYE ŞARTLARI

Kira sözleşmesinin kiracı tarafından ihlali halinde kiralananın tahliyesine ilişkin düzenleme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu” başlıklı 316 maddesiyle yapılmış, ancak anılan maddede sözleşme ihlali konusu oldukça dar bir kapsamda ele alınmıştır. Maddenin birinci fıkrasında; “Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile […]

Devamını Oku

KİRACININ KONUTU TAHLİYE EDERKEN BOYA VE BADANA YAPTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR?

Uygulamada, kira sözleşmeleriyle kiracıya, konutu tahliye ederken boya ve badana yaptırma yükümlülüğü getirildiğine sıklıkla rastlamaktayız. Söz konusu yükümlülüğe, genellikle “kiracı evi boya ve badanalı olarak teslim almıştır, evi boşaltırken boyalı ve badanalı olarak teslim edecektir” şeklinde maddelerle kira sözleşmelerinde yer verilse de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“Kanun”) ve yerleşik içtihatlar uyarınca, söz konusu sözleşme […]

Devamını Oku

KİRACININ SORUMLULUKLARI

  Kira sözleşmesi, her iki tarafa borç yükleyen, karşılıklı edim ifa etmeyi gerektiren sözleşmelerdendir. Zira kiracı, kiralanan şeyin kullanılması karşılığında kira bedelini ödeme borcu altına girmektedir. Sözleşme ile kiracıya kiralanan şeyi olağan ölçüler içerisinde kullanma yetkisini verilmektedir. Kiracının borçları Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) düzenlendiği şekilde aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: ▪►Kira Bedelini Ödeme Borcu (TBK madde 313): […]

Devamını Oku