ORTAK ALANDA HAYVAN BESLEMEK

Bireylerin hayvan bulundurmaları ve beslemeleri modern çağda gün geçtikçe artmakta ve şehirleşmenin doğal sonucu birlikte yaşama zorunluluğu, hayvan besleyen bireyler ile komşuları arasında kimi ihtilaflara sebep olmaktadır. Kanun koyucu; karşılaşılan ihtilaflara kayıtsız kalmamış ve yasal düzenlemeler öngörmüştür. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (“KMK”) ortak yeri tanımlamış ve ortak yerlerin kat malikleri tarafından nasıl kullanılacağına dair […]

Devamını Oku

APARTMANDA HAYVAN BESLEMEK

Ortak alanda havan beslemenin hukuki boyutuna ilişkin yazımız için (Bkz…) Kat mülkiyeti “bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkı” olarak Kat Mülkiyeti Kanunu’nda (“KMK”) tanımlanmıştır. Bağımsız bölüm ise taşınmazın birbirinden bağımsız olarak kullanmaya elverişli kısımları anlamına gelmektedir. Örnekleyecek olursak, apartman taşınmazdır, apartman daireleri ise kat mülkiyetine tabi olan bağımsız bölümlerdir. Kat mülkiyetine tabi alanlarda evcil ve […]

Devamını Oku