PATENT HAKKINA TECAVÜZ

Patent hukuku kapsamında tecavüz, bir kimsenin sahip olduğu patent hakkı alanına izinsiz girilmesidir. Tecavüz sayılan fiiller doğrudan ve dolaylı fiiller olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan tecavüz, bir kimsenin başka bir kimseye gerek duymaksızın bizzat kendisi tarafından patentten doğan hakka tecavüz etmesidir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 141. maddesinde patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılan […]

Devamını Oku

PATENT HAKKINA TECAVÜZ HALİNDE PATENT SAHİBİNİN HAKLARI NELERDİR?

Patent hukuku anlamında tecavüz, bir kimsenin hak alanının başka bir kimse tarafından izinsiz ihlal edilmesidir. Bir önceki yazımızda genel hatlarıyla konuyu daha detaylı olarak açıklamıştık. (Lütfen bkz.) Bu yazımızda ise patent hakkına tecavüzün söz konusu olduğu hususlarda açılabilecek davalardan ve hakkı ihlal edilen patent sahibinin başvurabileceği hukuki yollardan bahsedeceğiz. Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) madde 149’da […]

Devamını Oku

PATENT ŞARTLARI

Bir buluşun patent alabilmesi için taşıması gereken şartlar patent verilebilirlik şartları olarak nitelendirilir. Bu şartlar esas itibariyle Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (PatKHK) 5. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre bir buluşa patent verilerek koruma sağlanabilmesi için: Yeni olması, Tekniğin bilinen durumunu aşması, Sanayiye uygulanabilir olması gereklidir. 1.Yenilik: PatKHK’nin 7. maddesine göre, tekniğin bilinen […]

Devamını Oku