TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI

Şahıs şirketlerinin aksine sermaye şirketleri Türk Ticaret Kanunu uyarınca, üçüncü şahıslara karşı yalnız şirket malvarlığıyla sorumludur. Şirket ortakları ancak koymayı taahhüt ettikleri sermayeden dolayı şirkete karşı borçlu olurlar. Dolayısıyla şirketten alacaklı olan bir üçüncü gerçek veya tüzel kişi, bu alacağını yalnız şirketin mal varlığından tahsil edebilecek, kural olarak şirket ortaklarının malvarlığına başvurma imkanına sahip olamayacaktır. […]

Devamını Oku