ZİLYETLİK ÇEŞİTLERİ

Daha önceki yazımızda zilyetlik hakkında genel bir bilgiye yer vermiştik. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızdaysa, zilyetliğin çeşitleri üzerinde yoğunlaşacağız. Zilyetliğin türleri: (i)asli zilyetlik – fer’i zilyetlik (ii)tek başına zilyetlik – birlikte zilyetlik (iii)hakka dayanan zilyetlik – hakka dayanmayan zilyetlik (iv)dolaylı zilyetlik – doğrudan zilyetlik şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Mülkiyet hakkına kaynaklı malik sıfatına sahip olan kişiler; bu hak […]

Devamını Oku

TAŞINMAZIN BAŞKASI TARAFINDAN İŞGALİNİN TEKRARLANMASI

Daha önceki bir yazımızda fuzuli işgal nedeniyle tahliyeyi genel değerlendirmiş, taşınmaza tecavüzün önlenmesi için idari birime başvurulabileceğini açıklamış, (Bkz. İlgili yazımız…) bir başka yazımızda ise bu hususun usulen nasıl ilerlediğini anlatmaya çalışmış ve soruşturma aşamasından bahsetmiştik (Bkz. İlgili yazımız…). Bu yazımızda ise fuzuli şagilin tecavüzü tekrarlaması durumunda hangi hükümlerin devreye gireceğini inceleyeceğiz. Taşınmaz Mal Zilyedliğine […]

Devamını Oku

TAŞINMAZIN BİR BAŞKASI TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ

Fuzuli işgal hali, bir kimsenin, taşınmazın malikinin izni/rızası olmadan bu taşınmazı işgal etmesi ya da henüz boşaltılmamış yahut sair suretle boşalmış damlı bir yapıya yine kendiliğinden girmesi durumu olarak ifade edilmektedir. Fuzuli işgali gerçekleştirenlere fuzuli şagil denilmektedir. Fuzuli şagillere, işgalleri sebebiyle sulh hukuk mahekemelerinde tahliye davası açılabilmektedir; fakat bunun dışında ve öncesinde tecavüz ya da […]

Devamını Oku