TAZMİNAT DAVALARINDA TAZMİNAT TUTARININ BELİRLENMESİ

Bilindiği üzere kişinin, uğramış olduğu haksız fiil nedeniyle zararının giderilmesi için yetkili ve görevli mahkeme nezdinde -kural olarak mağdur tarafından- açılan dava, tazminat davası olarak isimlendirilmektedir. Bu davanın içerisinde belirlenmesi gereken en önemli iki unsur, haksız fiil nedeniyle meydana gelen zarar oranı ve bu zarar karşısında hükmedilecek olan tazminat tutarıdır. Bir önceki yazımızda haksız fiil […]

Devamını Oku

ZARARI AZALTMA KÜLFETİ NEDİR?

Maddi tazminat, kişilerin diğer kişilerin fiillerinden doğan zararlarının giderilmesi için hükmedilen bir tazminattır. Maddi tazminat, durumun gereği, kusurun ağırlığı ve ortaya çıkan maddi zarar esas alınarak belirlenir. Öte yandan tazminat borçlusu ortaya çıkan “tüm zararı” değil, yalnızca fiilinin sebep olduğu zararı neden – sonuç ilişkisi kapsamında değerlendirilerek ödemekle yükümlüdür. Bu noktada tazminat alacaklısının birtakım sorumluluklarının […]

Devamını Oku