2019 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU PARASAL ALT SINIRI

Tüketicilerin yaşadığı uyuşmazlıklarda ilk olarak görevli olan yargı mercii tüketici hakem heyetleridir. Ancak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinde tüketici hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla yükümlü oldukları parasal sınırlar gösterilmiş ve bu parasal sınırı aşan uyuşmazlıklara bakmakla görevli merciin tüketici mahkemesi olacağı belirtilmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. […]

Devamını Oku

TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI (II)

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenen ve tüketicilere tanınan cayma hakkının kullanılabileceği başlıca tüketici işlemlerinden bazılarını incelediğimiz yazımızın (Bknz ….) devamı niteliğinde aşağıda diğer tüketici işlemlerini değerlendirmekteyiz. Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri: Bunlar tüketicinin satın almak istediği konutun bedelini önceden peşin veya taksitle ödediği sözleşmelerdir. Tüketici 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe […]

Devamını Oku

TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tüketicilere sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla birtakım haklar tanımıştır. Bu yazımızda ise tüketici haklarından biri olan cayma hakkı üzerinde duracağız. Cayma hakkının kapsamı ve kullanılabileceği süre yapılan tüketici işleminin tipine göre değişmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, mağazalardan görerek satın alınan mallar için tüketicilere bir cayma hakkı tanınmamıştır. […]

Devamını Oku

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKKINI KULLANMASI GEREKEN SÜRE NE KADARDIR ?

Tüketiciye kanun gereği seçimlik haklarını belli koşullar altında kullanması için hak tanınmıştır. Bu koşullardan biri de şüphesiz süredir. Tüketici aldığı hizmet ya da malın herhangi bir zaman diliminde ayıplı ya da kusurlu ve yahut da hatalı çıkması halinde her halükarda kanun gereği seçimlik haklarını kullanabilecek değildir. Tüketici malı teslim tarihinden itibaren iki yıllık süre içerisinde […]

Devamını Oku

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU SINIRLARI

31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” yayımlanmış olup 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre: “2018 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri: a) 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirasının altında […]

Devamını Oku

MESAFELİ SATIŞLARDA TÜKETİCİ HAKLARI

Mesafeli satış; alıcının satıcı ile karşı karşıya gelmediği, alıcı ve satıcı arasında bir mesafenin bulunduğu ve satış sözleşmesinin iletişim araçları kullanılarak yapıldığı durumlarda söz konusudur. Dolayısıyla gerek internet üzerinden, gerek telefonla, gerekse sair iletişim yollarıyla yapılan sözleşmelerde tüketiciler mesafeli satışa ilişkin düzenlemelerden yararlanabileceklerdir. Belirtmekte fayda var ki, buradaki tüketici tanımına ticari veya mesleki amaç gütmeden […]

Devamını Oku

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞTE TÜKETİCİNİN HAKLARI NELERDİR ?

İnternetin hayatımızın her alanına hızla yayılmasıyla birlikte internetten alışveriş siteleri de oldukça yaygınlaşmış ve günümüzde birçok kişi internetten alışveriş yapmaya başlamıştır. Ancak internet üzerinden alınan ürünlerin bazen beklenildiği gibi çıkmadığı ancak bu konuda ne yapacağını bilmeyen tüketicinin herhangi bir hak talebinde bulun(a)madığı görülmektedir. Dolayısıyla bu yazımızda internet üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin hangi haklara sahip olduğunu […]

Devamını Oku

TÜKETİCİLER İÇİN BAŞVURULACAK HUKUKİ İMKANLAR NELERDİR ?

Tüketiciler (Bakınız; “Tüketici kimdir?” başlıklı yazımız) için hukuki işlemin parasal miktarına göre değişen iki türlü hak arama yolu mevcuttur. Bunlardan ilki; Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan başvurudur. Tüketici Hakem Heyetleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak il ve ilçe merkezlerinde kurulur. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinde Tüketici Hakem Heyetlerinin inceleme konusunun değeri, en üst sınır […]

Devamını Oku

TÜKETİCİ KİMDİR ?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”), tüketiciyi “Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi…” diye ifade etmektedir. Kanun’un lafzından anlaşılan; mesleki veya ticari amaç gütmeyen, kazanç elde etmek yerine kullanım veya yararlanma odaklı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler tüketicidir. Bir gerçek kişinin amacı ve edinmiş olduğu mal veya […]

Devamını Oku