TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNDE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

2017 tarihli ve 7063 sayılı Kanun ile 6502 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 68. maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş olup tüketici hakem heyetine başvurulması zorunlu olan uyuşmazlıklar için tarafların İİK’daki haklarının saklı kalacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla getirilen bu düzenlemeyle, Yargıtay’ın bu değişiklikten önceki ilamsız takip yapılamayacağı yönündeki kararları bertaraf edilmiş olsa da itirazın iptali davasının […]

Devamını Oku

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKKINI KULLANMASI GEREKEN SÜRE NE KADARDIR ?

Tüketiciye kanun gereği seçimlik haklarını belli koşullar altında kullanması için hak tanınmıştır. Bu koşullardan biri de şüphesiz süredir. Tüketici aldığı hizmet ya da malın herhangi bir zaman diliminde ayıplı ya da kusurlu ve yahut da hatalı çıkması halinde her halükarda kanun gereği seçimlik haklarını kullanabilecek değildir. Tüketici malı teslim tarihinden itibaren iki yıllık süre içerisinde […]

Devamını Oku

AYIPLI MAL NEDİR? HANGİ MALLAR AYIPLI KABUL EDİLİR?

  Yenilenerek 28 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) ile tüketicilerin korunmasına yönelik önemli değişiklikler getirilmiştir. Kamuoyunda ayıplı mal satın alan bir tüketicinin sadece ücretsiz onarım hakkına sahip olduğu algısı yaratılmaya çalışılsa da, Kanun tüketiciye dört seçimlik hak tanımış ve tüketiciye bu haklarından öncelikle onarım […]

Devamını Oku

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AYIPLI  MAL ve SÜRELER

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde tüketici haklarıyla ilgili yasal düzenlemeler birçok revizyona uğrayarak Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) 28.11.2013 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle 28.05.2014 tarihinde yürürlük kazanmıştır.  Yeni Kanun tüketicilerin haklarına daha korumacı bir yaklaşım getirirken, üretici açısından daha kapsamlı sorumluluklar düzenlemiştir. TKHK kapsamında tüketicilerin haklarını koruyan düzenlemeler içinde ayıplı mal konusu da […]

Devamını Oku

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’A GÖRE AYIPLI MAL TANIMI

Avrupa Birliği’ne adapte olma sürecinde birçok kez revize edilen ve son haline getirilen yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) tüketicinin çıkarlarını koruyan birçok düzenleme içermektedir. Anılan 6502 sayılı TKHK, 28.11.2013 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanmış, 28.05.2014 tarihinde ise yürürlüğe girmiştir. Eklemek gerekir ki, bahsi geçen Kanun tüketicilerin temel haklarını korumakla beraber, üreticiyi de sorumlu kılan […]

Devamını Oku

HAVA YASTIĞININ AÇILMAMASI HALİNDE TAZMİNAT

Türkiye’de ulaşım etkinliklerinin % 90’ından fazlası karayolu ile yapılmaktadır ve karayollarında meydana gelen kazalar dünyada olduğu gibi önemli ölüm nedenleri arasındadır.1 Karayolları Trafik Kanunu’nda trafik kazası; karayolları üzerinde hareket halinde olan, bir ya da birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya maddi zararla sonuçlanan olay olarak tanımlanır.2 “Trafik kazaları istatistiklerine göre, % 95 oranı ile, […]

Devamını Oku