KİŞİLERİN AD VE SOYADI İLE ARAMA MOTORLARI ÜZERİNDEN YAPILAN ARAMALARDA ÇIKAN SONUÇLARIN İNDEKSTEN ÇIKARILMASINA YÖNELİK TALEPLER’E İLİŞKİN 23/06/2020 TARİHLİ KURUL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Tarihi: 23/06/2020 Karar No: 2020/481 Unutulma hakkı, kişinin internet ortamında ismiyle yapılan aramalarda kendisiyle ilgili fotoğrafların, videoların, belgelerin, bilgilerin ve haberlerin artık internette arama sonuçlarında çıkmamasını, görünmemesini isteme hakkı olarak tanımlanabilir. Kişiler unutulma hakkını, başvuruda bulunarak bahsi geçen verilerin kaldırılması için kullanabilmektedirler. Kişiler arama motoru şirketine başvurarak kendisiyle ilgili bahsedilen bilgilerin, belgelerin, fotoğrafların, haberlerin […]

Devamını Oku

İNSAN HAKLARININ KUŞAKLARA GÖRE SINIFLANDIRILMASI

İnsan hakları; binlerce yıllık bir tarihe sahip, ancak kavramsal açıdan ortaya çıkması 17. yüzyıla dayanan, tüm insanların sırf insan olmaları nedeniyle sahip oldukları; ırk, ulus, etnik köken, din, dil, cinsiyet, siyasi görüş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin eşit olarak yararlanabileceği haklar olarak tanımlanabilir. İnsan hakları düşüncesinin temelinde, bireylerin temel ve doğal haklarının devlet tarafından […]

Devamını Oku

UNUTULMA HAKKI

Unutulma hakkı; kişilerin ve kurumların, elektronik ağlar üzerinde kendi adlarıyla arama yapıldığında ortaya çıkan bilgi, belge, fotoğraf gibi bilgilere, zamanın geçmesiyle birlikte artık yer verilmemesini isteme hakkı olarak tanımlanabilir. Kökeni bir asır öncesine kadar dayanan unutulma hakkı, Avrupa’da eski hükümlülerin işledikleri suçların belli bir zaman geçmesiyle birlikte artık sosyal hayatta karşılarına çıkmamasını istemeleri sonucu doğmuş olup, […]

Devamını Oku