VASİYETNAMENİN YOK OLMASI

Gerek vasiyetçi gerekse de üçüncü bir kişi tarafından meydana getirilen yırtma, karalama, yakma gibi çeşitli eylemler nedeniyle yok olması sonucunda; vasiyatnamenin içeriğinde yer alan maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufların akıbetinin ne olacağı sorunu karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”)“Kaza sonucunda veya üçüncü kişinin kusuruyla yok olan ve içeriğinin aynen ve tamamen belirlenmesine […]

Devamını Oku

RESMİ ŞEKİLDE DÜZENLENEN VASİYETNAME

Türk Hukuku’nda vasiyetnamenin, resmî şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabileceği öngörülmüştür. Noter, sulh hakimi ya da yetkili resmi memur önünde; iki tanığın katılmasıyla yapılan vasiyetnamelere, resmi vasiyetname denir. Türk Medeni Kanunu (“TMK”) madde 532 “Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir.” hükmüyle resmi vasiyetnamenin düzenlenme şeklini açıklamıştır. […]

Devamını Oku

VASİYETNAMEDEN DÖNÜLEBİLİR Mİ?

Vasiyetname, bir kimsenin ölümünde hüküm doğurmak üzere yaptığı tek taraflı irade beyanını gösteren belgedir. Vasiyet tek taraflı bir hukuki işlem olduğu için, hiçbir sebep gösterilmeden kolayca vasiyetnameden dönülebilir. Vasiyetten dönme üç şekilde gerçekleştirilebilir: Yeni vasiyetnameyle Sonraki tasarrufla Yok etmek suretiyle. Vasiyetin sonraki tasarruf  ile ortadan kalkma durumuna bakacak olursak; miras bırakanın  yazdığı sonraki vasiyetnamenin öncekini […]

Devamını Oku