ERGİNLİĞİN KAZANILMASI

Erginlik, fiil ehliyetinin seviyesini belirleyen şartlar arasında sayılmaktadır. Erginliğin kazanılmasının, doğal ve yapay yol olmak üzere iki türü vardır. Türk Medeni Kanunu (“TMK”) m.11, “Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar.”şeklindeki hükmüyle erginliğin doğal yolla kazanılmasından bahsetmiştir. Buna göre kişi; on sekiz yaşını doldurduğunda, vesayet veya velayet altındaysa bunlardan doğrudan kurtulur. Erginliğin kazanılmasını sağlayan diğer bir yol […]

Devamını Oku

TEMYİZ (YARGITAY) İNCELEMESİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?

Kural olarak; Yargıtay temyiz incelemesini dosya üzerinde yapar. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 369. maddesi’nde öngörüldüğü üzere, “… tüzel kişiliğin feshine veya genel kurul kararlarının iptaline, evlenmenin butlanına veya iptaline, boşanma veya ayrılığa, velayete, soybağına ve kısıtlamaya ilişkin davalarla miktar veya değeri altmışbin Türk Lirasını aşan alacak ve ayın davalarında taraflardan biri temyiz veya […]

Devamını Oku

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASININ ANLAŞMALI OLARAK GÖRÜLMESİ

4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) boşanma sebepleri; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin sarsılması şeklinde sayılmış olup, evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin yasada yazılı sebeplere dayanarak boşanma davası açması mümkündür. Boşanma davası anlaşmalı yahut çekişmeli olarak açılabilecektir. Anlaşmalı boşanma […]

Devamını Oku

ORTAK VELAYET

Velayet; çocuğun ergin bir birey olana kadar fiziksel ve ruhsal gelişiminde anne ve babaya istisnai durumlarda da evlat edinene verilen hak ve yükümlülüklerin bütünüdür. Velayet Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) tanımlanmamıştır lakin çocuğun üstün menfaati göz önünde tutularak genel anlamda düzenlenmiştir. Bugünkü konumuz ise eşlerin boşandıktan sonra çocuk üzerinde ortak velayet hakkına sahip olup olamayacağıdır. Gelişmiş […]

Devamını Oku

ALDATAN ANNEYE VELAYET HAKKI VERİLİR Mİ?

Daha evvelki yazılarımızda velayet hakkınız ne olduğunu (Bkz. ilgili yazımız…) velayet hakkının yer değiştirmesini (Bkz. ilgili yazımız…) boşanma davası sırasında doğan çocuğun velayetini (Bkz. ilgili yazımız…) siz değerli okuyucularımızla paylaşmıştık. Bu yazımızda ise aldatan anneye çocuğun velayet hakkının verilip verilememesi hususunu incelemeye çalışacağız. Öncelikle belirtmeliyiz ki; velayet hakkı belirlenirken mahkemenin göz önünde bulunduracağı tek husus […]

Devamını Oku

VELAYET HAKKI OLAN TARAF YER DEĞİŞTİRİRSE NE OLUR?

Daha önceki yazılarımızda velayetin değiştirilmesi (Bkz.ilgili yazımız…), boşanma davası sırasında doğan çocuğun velayeti (Bkz.ilgili yazımız…),  veli kavramı (Bkz.ilgili yazımız…) konularına değinmiştik. Bu yazımızda ise velayet hakkı olan tarafın yer değiştirmesine değineceğiz. Boşanma davası açıldığında mahkemenin çocuğun korunması ve bakımı için gereken önlemleri re’sen alması gerekmektedir. Davanın sonunda velayet hakkı, çocuğun üstün menfaatlerinin gözetilmesiyle eşlerden uygun […]

Devamını Oku

BOŞANMA DAVASI SIRASINDA DOĞAN ÇOCUĞUN VELAYETİ

Çocuklar kural olarak anne ve babasının birlikte velayeti altındadır, evlilik devam ettikçe anne ve baba velayeti beraber kullanırlar. Boşanma veya ayrılma durumunda ise, mahkeme velayeti anne veya babadan birine bırakır. Velayetin değiştirilmesinin nasıl gerçekleştiğini daha önceki yazımızda (Bkz.ilgili yazımız…) incelemiştik. Boşanma sürecinde dünyaya gelen çocuğun velayetinin verilirken nelere dikkat edildiğini bu yazımızda inceleyeceğiz. Çocuğun dava […]

Devamını Oku

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Boşanma davası sonucu velayetin eşlerden birine verilmiş olması, bundan sonraki süreçte velayetin aynı ebeveynde süresiz kalacağı anlamına gelmemektedir. Başka bir deyişle velayet hakkı sahibi değiştirilebilir. Bunun için velayetin değiştirilmesi davası açılmalıdır. Velayet hakkı sahibinin değiştirilmesini talep eden taraf şartların oluştuğunu ispatlamakla yükümlüdür. Burada velayet hakkını haiz ebeveynin velayet hakkını kötüye kullanıp kullanmadığı ya da çocuğun […]

Devamını Oku

VELİ, VASİ, VESAYET, VELAYET, KAYYIM, YASAL DANIŞMANLIK KAVRAMLARI NEYİ İFADE EDER ?

Velayet: Velayet ergin (reşit) olmayan çocuğun korunması ve yetiştirilmesi için ana ve babaya birlikte veya ayrı ve tek başına olarak verilmiş hak ve yükümlülükleri ifade eder. Ana ve baba evli ise velayet her ikisinde birlikte bulunur. Her ikisi de çocuğun bakımı, sağlığı ve eğitimi ile ilgili kararlar almaya yetkilidirler. Ana veya babadan birisinin ölümü durumunda […]

Devamını Oku