ZİLYETLİK ÇEŞİTLERİ

Daha önceki yazımızda zilyetlik hakkında genel bir bilgiye yer vermiştik. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızdaysa, zilyetliğin çeşitleri üzerinde yoğunlaşacağız. Zilyetliğin türleri: (i)asli zilyetlik – fer’i zilyetlik (ii)tek başına zilyetlik – birlikte zilyetlik (iii)hakka dayanan zilyetlik – hakka dayanmayan zilyetlik (iv)dolaylı zilyetlik – doğrudan zilyetlik şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Mülkiyet hakkına kaynaklı malik sıfatına sahip olan kişiler; bu hak […]

Devamını Oku

SENET İPTALİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Senedin elden çıkması yahut kullanılmayacak hale gelmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümleri uyarınca senedi kaybeden kimsenin ilk olarak ödeme yasağı kararı alarak üçüncü kişilerin senedi borçluya ibrazı ve ifa talebinde bulunması olasılığını ortadan kaldırması gerekmektedir. Ancak ödeme yasağı kararı alınmadan da senet iptali davası açmak pek tabi mümkündür. Davanın açılması aşamasına gelindiğinde, kaybı yaşayan […]

Devamını Oku