YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ

estate bosphorus ile ilgili görsel sonucu2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesinde, 6302 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle birlikte ülkemizde yabancı uyruklu gerçek kişiler taşınmaz mal edinebilirler.  Hangi ülkelerin vatandaşlarının ülkemizden taşınmaz mal edinip edinemeyeceğini Bakanlar Kurulu belirlemektedir. Bu doğrultuda her yabancı gerçek kişi taşınmaz iktisap edememekte, yalnızca Bakanlar Kurulu’nun  belirlediği ülkelerin vatandaşları taşınmaz mal elde edebilmektedir. Bakanlar Kurulu 183 ülke vatandaşına Türkiye’de taşınmaz mal edinme hakkı tanımıştır. Ülkemizde hangi ülke vatandaşlarının taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinmesinin mümkün olduğu konusunda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/ Konsoloslukları ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden bilgi alınabilmektedir. Bu kapsamda; Suriye vatandaşı hariç, Arap ve İslam Ülkeleri vatandaşlarının Türkiye’de taşınmaz mal ediniminin mümkün olduğu belirtilmiştir. Ancak gizlilik esası gereği, söz konusu 183 ülkenin hangi ülkeler olduğu hakkında açık bir liste yayımlanmamıştır.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler satın almış oldukları taşınmazlarda yapacakları projeleri iki yıl içinde Bakanlığın onayına sunmak zorundadırlar.

Yabancı uyruklu kişiler taşınmaz mülkiyetinin devrini, Türkiye’deki gerçek kişiler gibi yürürlükteki yasa ve mevzuat gereğince Tapu Müdürlüğü’nde imzalanacak resmi senet ve tescil ile gerçekleştirmektedirler.

Yabancı uyruklu bir gerçek kişi Tapu Kanunu 35. Maddeye göre, en fazla 30 hektar (300 dönüm) taşınmaz satın alabilmekte ve sınırlı ayni hak edinebilmektedir. Bu rakam Bakanlar Kurulu kararıyla en fazla iki katına çıkartılabilir. Dolayısıyla Türkiye’de yabancı uyruklu gerçek kişi Bakanlar Kurulu kararıyla en fazla 60 hektara kadar taşınmaz mal edinebilir. Yine aynı Kanun maddesi gereğince, yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinmesi ve kiralaması mümkün değildir.

Bu konudaki bir başka sınırlama da yabancı gerçek kişilerin özel mülkiyete konu ilçe yüzölçümünün %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilecekleri noktasındadır.

                                                                                                              Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir