İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAK YA DA TAZMİNATLAR İSTENEBİLİR Mİ?

Aynı anda hem feshin geçersizliği ile işe iade hem de iş akdi feshinin sonucuna bağlı olarak tazminatların istenmesi çelişki oluşturacağından aynı davada hem işe iade hem de kıdem ihbar tazminatı ile diğer işçilik haklarının talep edilmesi mümkün gözükmemektedir zira; bu hususlar hukuki yapı itibariyle farklı özellikler ihtiva etmektedir. İşe iade davasında iş ilişkisini devam ettirmek … Okumaya devam et İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAK YA DA TAZMİNATLAR İSTENEBİLİR Mİ?