VERGİ İNCELEME TUTANAKLARI, RAPORLARI, BİLGİ ve BELGELER

vergi

Vergi inceleme tutanakları ve raporlarının delil niteliği nedir?

Tespit edilen belge, bilgi ve kayıtların kanıt olarak değer taşıyabilmeleri için inceleme tutanağının usul ve şekil kurallarına uygun olarak düzenlenmiş bulunması gereklidir. Danıştay kararlarında inceleme tutanağının geçerli olabilmesi için şu koşullar aranmaktadır :

▪►Mükellef veya yetkili adamının imzasını taşımalıdır,

▪►İhtirazi kayıt konulmamış olmalıdır,

▪►İhtirazi kayıt konulmuşsa, ileri sürülen iddialar sonradan kanıtlanmamış olmalıdır,

▪►Mükellef veya yetkili adamının imzasını taşımayan yoklama fişi ve inceleme tutanağındaki tespitler maddi bir olaya ilişkin bulunmalıdır,

▪►Mükellef veya temsilcisinin bulunmaması veya imzadan imtina etmesi halinde, bu husus yoklama fişine şerh düşülmeli, Vergi Usul Kanunu’nun 131. maddesinde yazılı görevlilerce imzalanmalıdır.

Vergi incelemesi sırasında değerlendirilebilecek bilgi ve belgelere örnek olarak aşağıdakiler sayılabilir:

▪►Vergi dairesindeki kayıtlardan çıkarılacak bilgiler,

▪►İstihbarat arşivindeki bilgiler,

▪►Mükellefle irtibatlı olan alıcı veya satıcılardan alınan bilgiler,

▪►Tanık ifadeleri,

▪►Resmi daireler, bankalar, sigorta şirketleri, tapu daireleri, noterler, mahkemeler gibi iz bırakacak nitelikteki işlemler açısından alınacak bilgi ve belgeler,

▪►Nakliye şirketlerinden alınacak bilgiler,

▪►Fiili envanter yapılması,

▪►Mükellefin özel giderleri, servet durumu, kendisi eşi ve çocuklarının yaşam seviyesi.

                                                                                                            Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir