EMZİRME ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR ?

emzirmeİş hayatının içerisinde yer alan ve doğum yapan kadın işçiye Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından kısa vadeli sigorta kolları kapsamında olan analık sigortasından emzirme ödeneği (Halk arasında daha çok “süt parası” olarak anılmaktadır.) verilmektedir.

Emzirme ödeneği 5510 Sayılı Kanunu’nun 4/1-a ve 4/1-b bentleri kapsamındaki sigortalıları kapsamaktadır. Dolayısıyla SSK’lı çalışanlar, Bağkur’lular, muhtarlar, çiftçiler ve şirket ortaları bu bentler kapsamında olduğundan emzirme ödeneği alabilirler. Ancak devlet memuru olan 4/1-c’liler emzirme ödeneği kapsamında olmadığından SGK tarafından kendilerine ödeme yapılmaz, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince memurlara ise kendi kurumları tarafından yapılır. Peki bu emzirme ödeneği yalnızca kadın işçiye mi verilmektedir ? Emzirme ödeneği her çocuk için yaşaması şartıyla:

  • Sigortalı kadına
  • Sigortalı olmayan karısının doğum yapması sebebiyle sigortalı erkeğe

verilmektedir. Dolayısıyla emzirme ödeneğinden yalnızca sigortalı kadın değil, eşi sigortalı olarak çalışan bir kadın da yararlanabilmektedir. Ancak bu ödenekten yararlanılabilmesi için sigortalıların doğumdan önce bir yıl içerisinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta primininin bildirilmiş olması gerekmektedir.

Emzirme ödeneğinde zamanaşımı hakkın doğduğu doğum tarihinden itibaren 5 yıldır. Dolayısıyla doğum tarihi üzerinden 5 yıl geçmedikçe hak sahipleri Kurum’dan emzirme ödeneğini talep edebileceklerdir. Ancak emzirme ödeneği her ay verilmez, yalnızca bir kez SGK Yönetim Kurulu’nca belirlenip Bakanlık Makamınca onaylanan tarife üzerinden verilmektedir. 2016 yılı itibariyle emzirme ödeneği 122,00 TL’dir.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılara yapılan emzirme ödeneği için herhangi bir talep şartı aranmaz, SGK tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden doğan çocuğa ilişkin bilgiler tespit edilerek ödeme yapılır. Ancak bu ödemenin Kurumca ödenmemesi halinde sigortalıların bulundukları İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurması gerekmektedir. Müracaat için gereken belgeler ise; talep dilekçesi ve doğum raporudur.

Sigortalı çalışan kadının emzirme ödeneğine hak kazanabilmesi için evli olması şart değildir, evlilik dışı çocuğu için de emzirme ödeneği alabilir. Ancak sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının doğum yapması sebebiyle emzirme ödeneği alabilmesi için, doğum tarihinde doğum yapan kadınla Türk Medeni Kanunu’na göre evli olması şartı aranacaktır.

                                                                                              Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir