ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDI SİLDİRİLMESİ USULÜ

Daha önceki yazılarımızda adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi şartlarından bahsetmiştik (Bkz ilgili yazılarımız….). Bu yazımızda ise bu şartların sağlanması halinde sildirme taleplerinin ne şekilde oluşturulması gerektiğine değineceğiz.

Adli Sicil Kanunu’nun 2. maddesindeki; “Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adlî sicil bilgileri; mahallinde bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkezî Adlî Sicilde tutulur.” hükme göre  adli sicil kaydının silinmesine ilişkin istemlerin Ankara’da bulunan Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılması gerekmektedir. Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü’ne başvuru pratik olan yöntem olmakla birlikte asliye ceza mahkemesine müracaat da başka bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi farklı şeylerdir; ancak her ikisinin sildirilmesi için Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü’ne talep şu şekilde oluşturulmaktadır: Talep sahibinin talebinin değerlendirilebilmesi için nüfus kimlik bilgilerini (adı, soyadı, baba adı, ana adı, doğum yeri, ay ve gün olarak doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer) tam ve açık olarak bildiren belge veya nüfus kayıt örneğinin ekli olduğu, talep konusunu içerir bir dilekçenin bizzat talep sahibi tarafından ya da dilekçeye geçerli bir vekaletnamenin eklenmesi şartıyla vekili tarafından, varsa kayda ilişkin belgeler de eklenmek suretiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi şeklinde yapılır (Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye,  http://www.adlisicil.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilir.).

Şu halde  sabıka kaydını sildirmek için aşamalar şu şekilde sıralanmaktadır:

 1. Sabıka kaydı alımı,
 2. İlgili cezanın hükme bağlandığı Mahkeme’den sildirme yazısı alımı,
 3. Başvuru dilekçesi ile eklerinin Ankara’da bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne gönderimi.

                                                                                                                            Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDI SİLDİRİLMESİ USULÜ”

 1. 1995 yılında hırsızlık suçundan hapis cezası para cezasına çevrilerek ERTELENDİ.5 yıl bir suç işlemediğimde SABIKA KAYDIMIN silineceği söylendi.2000 yılında sabıka kaydım dilekçe ile başvurmam sonucu silindi.Bu yıl adli sicil kayıtlarıma baktığımda “ Adli Sicil Kaydı Yoktur…ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI VARDIR” ibaresini gördüm.

  Memnu Hakları İadesi Kararı alarak arşiv kaydımı sildirebileceğim söylendi.Fakat mahkeme YASAKLANMIŞ HAKLARIM OLMADIĞI bu nedenle MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARI veremeyeceğini yazılı olarak bildirdi.

  1- Arşiv Kaydı nasıl silinir?

  2- 2005 den önce işlenen suçlar için uygulama nasıl olmalıdır?

  SAYGILARIMLA….

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir