AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN KAPSAMINDA ŞİDDETİN TANIMI

Şiddet kavramı, insanlık tarihi boyunca değişen ve genişletilen birçok kavram gibi alt metni değiştirilmiş olmakla birlikte kapsamı da zamanla genişletilmiş bir kavramdır. İnsanlık neyin bir insan için şiddet etkisi yapacağını öğrendikçe şiddet kavramının alt başlıklarının sayısı artmıştır. Aile içi şiddet de tüm dünyada uzun yıllardır tartışılan ve bir çözüm bekleyen, oldukça ciddi etkileri olan toplumsal … Okumaya devam et AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN KAPSAMINDA ŞİDDETİN TANIMI