YAKININ ÖLÜMÜ HALİNDE İŞÇİYE İZİN VERİLİR Mİ ?

İşçinin yakınlarından birisinin ölümü halinde işçinin izne hak kazanıp kazanmayacağı, 4857 Sayılı İş Kanunu Ek Madde 2’de mazeret izni başlığı altında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre işçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. Dolayısıyla işçi, ana veya babasının, eşinin, kardeşinin veya çocuğunun ölümü halinde üç gün mazeret izni kullanabilir.

Kanun’da düzenlenmiş olunan bu süreler asgari süreler olup taraflarca iş sözleşmeleriyle arttırılabilmektedir. Zira bazı firmalarda işçilere yakınlarının ölümü halinde 3 günden daha fazla izinler verildiğini de görmekteyiz. Ancak iş sözleşmesinde işçinin yakınlarının ölümü halinde izin kullanamayacağına ilişkin şartlar geçersizdir, işçinin yakınlarından birinin ölümü halinde işçiye en az üç gün mazeret izni kullandırılmak zorundadır.

Yasa ile verilen 3 günlük izin, yıllık izinden bağımsız olarak düzenlenmiş ücretli bir mazeret iznidir, yıllık izin sürelerinden düşmez. Ölüm izninde olduğu süreler için işçiye çalışmış gibi ücreti ödenir. Zira İş Kanunu’nun 46. maddesinin b bendinde Ek 2. maddeye yapılan atıfla ölüm izninin çalışılmış günler gibi hesaba katılacağı belirtilmiştir.

Bu konuya ilişkin bir Yargıtay kararından alıntı yapmak isteriz: “…Somut olayda, davacının devamsızlık yaptığı bildirilen tarihlerde halasının öldüğü dosyaya sunulan belgelerle sabittir. Halası düzeyinde yakın bir akrabasının vefatı nedeniyle cenazeye katılan davacının devamsızlığının meşru bir mazerete dayanmadığı söylenemez. İnsani bir davranış olan cenazeye katılmak ve taziye ziyaretinde bulunmak meşru olup feshe neden olacak bir devamsızlık hali olarak kabul edilemez. İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin, izin süresince işyerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz konusu olamaz. İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur.”(Yargıtay 9.HD. 1.7.2008 gün 2007/21656 E, 2008/18647 K.).
                                                                                                                       Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir