İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KADINA KARŞI ŞİDDET (II)

images (2)Aşağıdaki aktarımlarımız, “İstanbul Sözleşmesi Kapsamında Kadına Karşı Şiddet (I)” (Bkz. ilgili yazımız…) başlıklı yazımızda yer verdiklerimizin devamı özelliğindedir.

İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddeti önleyici politikalar konusunda da düzenlemeler içerir. Bunlar önleme (prevention), koruma (protection), kovuşturma (prosecution) ve mağdur destek mekanizmaları oluşturma politikaları (policy)’dır. Sözleşme metni ile birlikte kabul edilen ‘açıklayıcı kitapçık’ (Explanatory Report) Sözleşmeyi yazan Komite tarafından hazırlanmış ve Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulunca da kabul edilmiştir. Bu kitapçık İstanbul Sözleşmesi gibi hukuken bağlayıcı olmasa da metnin içeriğini madde madde detaylı olarak açıklaması ve maddelerin nasıl uygulanması gerektiği hakkında bilgi vermesi açısından oldukça verimli bir çalışmadır.

Sözleşme’nin taraf devletler için oluşturduğu denetim sistemi madde 66’da (monitoring mechanism) açıklanmaktadır. Buna göre taraf devletlerin Sözleşme’yi etkili bir şekilde uygulamasını sağlamak üzere, “Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddete Karşı Mücadelede Uzmanlar Grubu” (GREVIO) adı altında Avrupa Konseyi bünyesinde bir denetim mekanizması oluşturulması öngörülmektedir. Bu denetim mekanizmasını; insan hakları, kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları hakkında çalışan uzmanlar oluşturacaktır. Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle beraber GREVIO taraf devletler hakkında düzenlenecek raporları hazırlayarak, bu raporlarda üye devletlere kadına yönelik ve ev içi şiddetle müdacedelede öneriler sunacaktır. Bununla beraber bu önerilerin ne kadarının yerine getirildiği de takip edilecektir. 

Türkiye; İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülkedir. Türkiye ile birlikte onüç ülkenin taraf, yirmibeş ülkenin imzacı olduğu Sözleşme 01.08.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Sözleşme kapsamında yapılan çalışmalar ülkemizde de halen devam etmektedir.  

İstanbul Sözleşmesi kapsamında zorla evlendirme yazımız için (Lütfen Bkz..)   

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında önleyici tedbirlere ilişkin yazımız için; (Lütfen Bkz…)                                            

                                                                                                                        Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir